Alarmující nárůst dětské chudoby ve Velké Británii odhaluje závažné selhání vlády

Velká Británie

Nejnovější statistiky odhalily znepokojivý nárůst chudoby ve Spojeném království, přičemž v uplynulém roce se do stavu absolutní chudoby propadlo dalších 300 000 dětí. Tato alarmující čísla vyvolala ostrou kritiku vlády, která podle charitativních organizací selhává v boji proti chudobě a nedokáže účinně chránit nejzranitelnější rodiny.

Rostoucí krize životních nákladů zasáhla Británii nemilosrdně

Uprostřed sužující krize životních nákladů, kdy inflace vystřelila na desetiprocentní maximum, se situace pro mnohé britské rodiny rapidně zhoršila. Prudký nárůst cen základních komodit, jako jsou potraviny a energie, drtivě dopadl na nejchudší vrstvy obyvatel. Alarmující statistiky ukazují, že v uplynulém roce se do stavu absolutní chudoby – měřítka upřednostňovaného vládou – propadlo dalších 600 000 lidí.

Celkově se v průběhu roku ocitlo v absolutní chudobě 12 milionů lidí, což představuje 18 % populace. Mezi nimi je 3,6 milionu dětí. Tato úroveň strádání nebyla zaznamenána od dob finančního krachu v letech 2011-12.

Vlna využívání potravinových bank a hlad

Prohlubující se chudoba je zdůrazněna také prudkým nárůstem potravinové nejistoty a rostoucím využíváním potravinových bank. Každý desátý člověk v chudobě se během roku musel obrátit na potravinovou banku. Alarmující je i zjištění, že 41 % žadatelů o univerzální úvěr trpělo nedostatkem potravin.

Děsivá čísla také ukazují, že 2,9 milionu dětí se nachází v hluboké chudobě, s příjmem nejméně 50 % pod hranicí chudoby. Téměř polovina rodin se třemi a více dětmi žije v chudobě.

Vláda selhává v boji s chudobou

Vláda čelí ostré kritice, že její opatření jsou nedostatečná a nezabránila pádu statisíců lidí do chudoby. Charitativní organizace naléhají na zvýšení sociálních dávek a zrušení kontroverzního opatření omezujícího přídavky na děti na maximum dvě. Propastné rozdíly v míře chudoby přetrvávají i mezi regiony. Největší nárůst dětské chudoby v posledních letech zaznamenaly města jako Nottingham, Birmingham a Leicester.

„Dosavadní krátkodobé zásahy vlády nezabránily tomu, aby příjmy chudších domácností pohltily prudce rostoucí náklady na základní potřeby,“ řekl Peter Matejic, hlavní analytik nadace Joseph Rowntree Foundation.

Zástupci nevládních organizací však vyzývají k jasnému slibu zrušení kontroverzního limitu dvou dětí pro přídavky na děti.

Zdroje info: X, https://www.complex.com/life/a/james-keith/uk-sees-biggest-rise-in-absolute-poverty-for-30-years, https://www.theguardian.com/society/2024/mar/21/poorest-uk-families-hardest-hit-cost-living-crisis-official-figures

Náhledové foto: Pixabay