Aktuální podmínky příspěvku na bydlení

penize

V tomto roce se mnoho sociálních dávek, respektive podmínek pro uznání nároku na ně, značně měnilo, a to zejména kvůli vysokým cenám a inflaci, kdy pomoc od státu potřebuje stále více lidí. My se dnes podíváme na úpravu a podmínky příspěvku na bydlení, které platí od 1. července tohoto roku.

Kdy máte nárok na příspěvek

Mezi osoby, které mohou čerpat příspěvek na bydlení, patří vlastníci bytů či domů, dále osoba, která užívá byt na základě služebnosti, nájemce a podnájemce a v roce 2022 také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci. Dále musí být splněna další podmínka. Tyto osoby mohou totiž příspěvek na bydlení čerpat pouze v případě, kdy jejich náklady na bydlení přesahují 30 % (či 35 % v Praze) rozhodného čistého příjmu domácnosti. Navíc nesmí být těchto 30 % (v Praze 35 %) vyšší než jsou zákonem stanoveny normativní náklady na bydlení. Pokud si nejste jisti, můžete si ověřit dostupnost a výši příspěvku na těchto stránkách.

Jak o příspěvek žádat

Žádat o příspěvek lze klasickou cestou, tedy vyplněním papírového tiskopisu k této dávce, který naleznete buď na internetových stránkách nebo je k dispozici na místě příslušné pobočce úřadu práce. Zde také budete dále tuto žádost adresovat, ať již osobně či poštou. Od prvního červencového dne tohoto roku je zde však novinka, která má žádosti zjednodušit. Je totiž možné zažádat o příspěvek na bydlení i online. Návod na online žádost o příspěvek na bydlení naleznete například zde na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak často musíte aktualizovat data o svých poměrech

Každý rok musel dále žadatel doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlení. Často v takových případech docházelo k nepřiznání dávky, protože nájemci například pronajímatel dané vyúčtování nevystavil. Od 1. července 2022 však tato povinnost oprávněné osoby odpadla. Dále platilo, že se příjmy a náklady úřadu práce dokládaly čtvrtletně. I to bylo změněno prvním dnem druhého pololetí tohoto roku. Nyní je povinností předkládat údaje o těchto skutečnostech jen pololetně. Lze tak učinit online, nikoli pouze návštěvou pobočky úřadu práce.

Zdroj: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/prispevek-na-bydleni-podstatne-zmeny-od-1-cervence-2022/, https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.