2018 rok rodiny? Jak si polepší na dávkách?

Rodina

Rok 2018 bude rokem, kdy začnou platit mnohé novely, které ovlivňují příjmy rodin s dětmi. Jak si polepší? Změny se týkají rodičovského příspěvku, přídavků na dítě nebo třeba daňové slevy na vaši ratolest. Podívejte se, co na vás od nového roku čeká. Začíná doba vyšší podpory rodin s dětmi?

Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře

Tato novela zákona zahrnuje i mnohé paragrafy týkající se právě rodin s dětmi. Jak si tedy právě dle tohoto předpisu polepší? Zaprvé jde o vyšší daňovou slevu na první dítě. Tato sleva se zvyšuje na 15 024 Kč na rok na jedno dítě (první). Jde tedy o 1252 Kč za měsíc, což znamená nárůst o 150 Kč na měsíc. Další důležitou změnou jsou ty okolo čerpání rodičovského příspěvku. I nadále bude platit, že pro rodiče bude připraven budget 220 tisíc korun. Lidé s vyšším příjmem budou moci však tento obnos čerpat rychleji. Maximálně za měsíc lze totiž čerpat 70% z 30 násobku denního vyměřovacího základu. To bude tedy něco okolo 34 tisíc korun. Rodina, která na takové čerpání dosáhne, bude moci vyčerpat rozpočet za 6 měsíců. To však nic nemění na tom, že rodič bude mít nárok na až tříletou rodičovskou dovolenou. No a poslední změnou jsou přídavky na děti. Na ty dosáhne více rodin, jelikož nárok budou mít všechny rodiny, jejichž příjmy nepřesahují 2,7 násobek životního minima. Také se tyto přídavky zvýší:

a)      Na děti od 6 let – 800 Kč,

b)      na děti od 6 do 15 let – 910 Kč,

c)      na děti od 15 – 26 let – 1000 Kč.

Novela o dani z příjmů

Tato novela také upravuje vztah rodiny se státní správou. Tato novela již nabyla platnosti v červenci tohoto roku a důležitým bodem je paragraf o daňovém zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Sleva na druhé dítě tak bude činit 19 404 Kč za rok. Na třetí a každé další dítě pak 24 204 Kč. Tedy 1617 Kč respektive 2017 Kč za měsíc, které si lze z daně z příjmu odečíst.

Novelizace zákona o nemocenském pojištění

No a poslední zmiňovanou novelou bude ta o nemocenském pojištění. Také začne platit od roku 2018 a nejvýraznějším bodem je asi otcovská dovolená. Tedy otcovská poporodní péče. Jde o novou sociální dávku z nemocenského pojištění a nárok na ni má každý otec, který se minimálně 3 měsíce účastní nemocenského pojištění. Otec bude mít nárok na týdenní volno v období šestinedělí. Bude dostávat 70% vyměřovacího základu svých příjmů.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.