Nejčastější chyby u daňového přiznání

Daně

Blíží se termín, do kdy musí fyzické osoby odevzdat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Toto přiznání se odevzdává na předem stanoveném formuláři. Mnoho lidí vyplňuje takové přiznání samo, bez pomoci daňových poradců či právníků. Proto se dnes podíváme na nejčastější chyby a řekneme si, na co pozor. Pojďme tedy na to!

Podat je nutné do 1. dubna, lhůtu ale lze prodloužit

Od loňského roku se změnilo datum, do kdy je možné daňové přiznání podat. Do loňska se podávalo přiznání do 1. dubna daného roku. Tato lhůta nyní však může být automaticky prodloužena, a to do prvního pracovního dne v květnu. Tedy letos až do 2. května 2022. Jak prodloužení probíhá? Stačí podat přiznání elektronicky. Tedy datovou schránkou, kvalifikovaným certifikátem nebo skrze portál Moje daně. Zde však pozor na častou chybu. Lhůta pro platbu případného nedoplatku daně je do 1. 4. ne až do 2.5. Pokud podáte přiznání do 1.4., ale daň zaplatíte až 2.5., budete platit úrok z prodlení, který činí asi 12 procent z nedoplatku.

Pozor na formální chyby

Zejména pokud podáváte daňové přiznání sami a pokud se k dani přiznáváte v papírové podobě, pak zbystřete a dejte si pozor na formální chyby. Stejně tak je důležité podepsat daný formulář. Nikoli však jen v hlavní části u podpisu osoby, ale i na následné části, kterou žádáte o případné vrácení přeplatku. Pokud budete mít v daňovém přiznání drobné chyby, určitě se svět nezboří, budou však muset být napraveny. U opravdových drobností často správce daně neformálně, tedy mailem či po telefonu, upozorní na chyby a tyto s vámi opraví. Pokud však neuvedete své telefonní číslo nebo email na daňové přiznání, budou muset úředníci z finančního úřadu sáhnout po formální cestě – písemné výzvě.

Trvalý pobyt, ne aktuální bydliště

V daňovém přiznání je kolonka nadepsaná jako “adresa místa pobytu“. To v mnohých vyvolá zdání, že nejde o oficiální trvalý pobyt, ale o místo, kde aktuálně pobýváte. To je však chyba. U daňového přiznání uvádějte adresu trvalého pobytu, byť byste se na daném místě nezdržovali. Pokud uděláte chybu, pak to může vést ke zpožděnému podání, kdy vám hrozí pokuta.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/dane/danove-priznani-caste-chyby.A220302_211431_p_dane_frp
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.