Zvýšení životního a existenčního minima – co vše přinese

peníze

Zejména kvůli aktuální inflaci se opět zvyšují částky životního a existenčního minima. Co vše toto zvýšení přinese? Jaké dávky ovlivní? A jak vysoké částky vlastně budou? Na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Životní a existenční minimum – co to vlastně je

Životní a existenční minimum jsou částky, které vyplývají ze zákona a prováděny jsou vládními nařízeními. Částka je důležitá zejména pro nárok na sociální dávku či určení její výše. Například u příspěvku na bydlení nebo u přídavku na děti platí, že na dávky mají nárok domácnosti, které mají maximální výdělek roven násobku životního minima. U jiných dávek zas platí, že se do částky životního nebo existenčního minima doplácí, aby příjmy rodiny byly alespoň na této úrovni. Zákon pak definuje:

  • životní minimum jako minimální společensky uznanou hranici příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb, vyjma nákladů na bydlení;
  • existenční minimum jako minimální hranici příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb v rozsahu umožňující přežití, opět vyjma nákladů na bydlení.

Nové částky životního a existenčního minima

Od prvního prázdninového dne se opět zvýšily částky životního a existenčního minima. To bude mít řadů důsledků. Částky dle nařízení vlády vzrostly o 8,8 %. Pro jednotlivce nyní činí životní minimum 4620 Kč a existenční minimum 2980 Kč. U životního minima pro domácnosti se pak zohledňují jednotlivé částky pro každou osobu v domácnosti. Tyto částky jsou následující:

  • 4620 Kč pro jednotlivce,
  • 4250 Kč pro první osobu v domácnosti,
  • 3840 Kč pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřené dítě,
  • 2360 Kč pro nezaopatřené dítě do 6 let,
  • 2900 Kč pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let,
  • 3320 Kč pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let.

Příklad: Pro čtyřčlennou rodinu s dvěma rodiči a dětmi (např. 7 a 12 let) se pak určí částka životního minima pro domácnosti jako: 4250 Kč + 3840 Kč + 2360 Kč + 2900 Kč. Dohromady tedy: 13 350 Kč.

Co zvýšení dávek ovlivní

Životní či existenční minimum je zejména důležité pro přiznání nároku na sociální dávky. Tyto částky hrají roli u osmi z nich. Zvýšením se tedy zvětšuje okruh domácností, které dosáhnou na porodné, přídavky na děti, příspěvek na péči a doplatek na bydlení. V důsledku zvýšení životního a existenčního minima se zvýší příspěvek při pěstounské péči a příspěvek na živobytí. Pro mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na zvláštní pomůcku pak platí, že dochází k navýšení limitu pro čerpání těchto dávek.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/zivotni-a-existencni-minimum-se-opet-zvysuje-vzrostou-pridavky-a-rada-dalsich-davek/, https://www.mpsv.cz/zivotni-a-existencni-minimum

Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.