Způsoby, jimiž se provádí kontrola činností bank

Dohled nad klasickými bankami, které se nacházejí na trhu České republiky, provádí Česká národní banka (ČNB). Ta může kontrolovat banky dvěma způsoby: na dálku nebo prostřednictvím fyzické kontroly. A co přesně podléhá kontrole? Na to si odpovíme v tomto článku.

Kontrola na dálku

Takové kontrole se říká také off-site examinations. Kontrola na dálku probíhá tak, že banky posílají příslušné dokumenty České národní bance. ČNB tak kontroluje jednak to, jak si jednotlivé banky plní své povinnosti (stanoveny právními předpisy), a jednak také stabilitu banky. Mezi takto posílané dokumenty patří podrobná bankovní bilance, výkaz zisků a ztrát a údaje o mimobilančních aktivitách.

Mimo tyto dokumenty patří ke zdrojům informací také veřejnost – každý občan nebo instituce na českém trhu tak může svůj podnět ke konkrétnímu případu zaslat poštou nebo elektronicky, popřípadě ho může sdělit osobně ČNB. Ta má potom 30 dní na reakci.

Fyzické kontroly

Fyzické kontroly neboli on-site examinations se provádí fyzicky, přímo na pobočkách bank. Takové kontroly mohou být pravidelné i zcela nečekané. Fyzické kontroly jsou nutné u všech bank, avšak častěji se vyskytují u těch bank, které by mohly mít určité problémy. Prostřednictvím kontroly se prověřuje, nakolik je banka poctivá ke svým klientům, zda má příslušné výkazy vyplněny správně a úplně (tedy zda něco nezamlčuje). Zaměřuje se také na skutečnosti, které se z hlediska statistiky rozpoznat nedají.

Kontrola na dálku vs. fyzické kontroly

Fyzické kontroly jsou mnohem nákladnější než náklady na dálku, proto jsou prováděny méně často.

Stížnosti klientů

Pokud ČNB obdrží stížnost od veřejnosti, pak má právo komunikovat s oběma stranami. Nemá ale oprávnění řešit případné spory mezi klientem a bankou – pouze postihuje nedostatky. Pokud dojde ke sporu mezi klientem a bankou, musí se klient pro rozhodnutí o platnosti (neplatnosti) smlouvy obrátit na soud nebo na finančního arbitra.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *