Zmírní se podmínky insolvence, oddlužení bude snazší

Peníze

Novela insolvenčního zákona umožní dlužníkům v oddlužení zkrátit dobu, po kterou budou muset splácet dluhy vůči přihlášeným věřitelům. Zbavení se dluhů tak bude nejspíše rychlejší oproti současnému stavu. Jaké novinky povinné i věřitele čekají?

Místo pěti let tři roky

Zkrácení doby oddlužení, tedy splácení dluhů přihlášeným věřitelům, a rychlejší návrat dlužníků do běžného ekonomického života. To nyní navrhuje vláda, která novelu schválila. Nyní na ni čekají poslanci a senátoři. Právě zkrácení doby, po kterou musí dlužníci splácet své dluhy, je jedním z pilířů novely, která vychází také z předpisů Evropské unie. Rychlý a legální návrat lidí v dluhové pasti do běžného ekonomického a hospodářského života je dle ministerstva spravedlnosti, které novelu vypracovalo, hlavní motivací změn.

Změny požadovala Evropská unie

Dle současné právní úpravy platí, že dluhů v oddlužení se za tři roky mohou zbavit jen někteří dlužníci. Pakliže jde o starobní důchodce nebo invalidní důchodce ve II. a III. stupni, je obecně doba oddlužení tříletá. Stejně tak se zprostí svých dluhů ten, kdo za tři roky splatil alespoň 60 % svých dluhů. Novela pak zakotvuje, že tříletá doba oddlužení bude platit pro všechny a stane se tedy novou obecnou dobou pro oddlužení. Změny v úpravě insolvencí chtěla po Česku Evropská komise. Ta chce sjednotit podmínky ve všech členských státech. Unijní směrnice však cílila a hovořila pouze o podnikajících fyzických osobách. Vypadá to však, že český zákonodárce zvolí tříletou dobu oddlužení pro všechny typy dlužníků v insolvenci.

Další novinky v oddlužení

Není to však jen tříletá doba, která změní insolvenční právo, respektive úpravu oddlužení. Novela má zajišťovat také to, že dlužník bude motivován k co nejvyšším příjmům, bude splácet adekvátní částky a nebude si záměrně snižovat příjmy. Soud by tak měl zohledňovat také to, jak se dlužník snaží získat příjmy a v jaké výši. Stejně tak se bude zohledňovat, jak dodržuje splátkový kalendář. Dle ministerstva tak jsou v novele hájeny i oprávněné zájmy věřitelů. Kdo nebude splácet tak jak má, může insolvenční správce navrhnout prodloužení doby oddlužení o jeden rok na čtyři léta.

Zdroj: https://www.penize.cz/osobni-bankrot/443238-oddluzeni-bude-snadnejsi-zmenu-podporila-vlada, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-tri-roky-v-oddluzeni-misto-peti-pripravovana-novela-ma-pomoci-predluzenym-226190

Náhledové foto – Pixabay