portrait-317041_640

Změna příjmení dítěte a co všechno obnáší

Důvodů ke změně příjmení vašeho dítěte může být hned několik. Většinou k tomu však dochází po rozvodu rodičů a přisvojení dítěte jedním partnerem nebo naopak po svatbě. Kde se o tento úkon žádá, jak žádost probíhá a kdy s ní na úřadech neuspějete? Na všechny otazníky vám rádi odpovíme.

Průběh změny příjmení dítěte

Pokud se z nějakých důvodů rozhodnete změnit příjmení svého dítěte, žádost podáváte na matričním úřadě spadajícím k trvalému bydlišti. Vyplněná žádost o změnu příjmení musí obsahovat tyto základní informace:

  • jméno a příjmení vašeho dítěte
  • datum a místo narození
  • rodné číslo dítěte
  • místo trvalého bydliště nezletilého dítěte
  • nově zvolené jméno a příjmení
  • údaj o státním občanství nezletilého dítěte
  • odůvodnění, proč jste se ke změně rozhodli

Všechny výše zmíněné skutečnosti pak musíte samozřejmě doložit příslušnými dokumenty. Matriční úřad nemusí vyhovět všem žádostem o změnu příjmení. Pokud bude úkon v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte nebo pokud nesplníte stanovené podmínky, kladné odezvy se nedočkáte. V drtivé většina případů je navíc vyžadován souhlas obou rodičů. Výjimku tvoří pouze situace, kdy je druhý rodič zbaven odpovědnosti za dítě nebo je jeho odpovědnost pravomocně pozastavena.

Matriční úřad vám musí zaslat rozhodnutí ve lhůtě třiceti dnů od podání žádosti, složité případy ovšem vyžadují delší dobu na zpracování a proto se lhůta obvykle prodlužuje na 60 dní. Poplatek za změnu příjmení dítěte je stanoven na 100 Kč, v případě rozvodu nebo přisvojení neplatí žadatelé nic.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Automatická změna příjmení dítěte

V některých situacích dochází ke změně příjmení dítěte zcela automaticky a není proto zapotřebí vašeho přičinění. Například při změně společného příjmení jednoho z rodičů se tak stane v případě celé rodiny (tedy i partnera a nezletilých dětí). Pokud si po svatbě jeden z rodičů změní příjmení, které zároveň nosí jejich společný potomek, vztahuje se i na něj.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *