Změna klimatu trápí i pojišťovny – řeší více škod

pojištění

V poslední době již každý z nás na vlastní kůži pociťuje projevy změny klimatu. Má to dopad na celou škálu vztahů a oblastí. Výjimku netvoří ani pojišťovnictví. České pojišťovny čelí rostoucím rizikům, která jsou spojeny právě s klimatickými změnami. V posledních letech právě kvůli tomuto jevu musí řešit více škodných událostí, na které přirozeně musí vydávat prostředky k jejich likvidaci.

Pomoci má nový nástroj

Pojišťovnám s touto problematikou má pomoci nový nástroj s názvem Gren0meter. Má pojišťovnám pomoci reagovat na změnu klimatu a minimalizovat její dopady i na své klienty. Nové škodné události jsou totiž čím dál více spojeny s nepředvídatelností počasí a dopady na nemovitosti, zemědělství nebo infrastrukturu. Právě tyto oblasti jsou pro pojišťovny více rizikové a představují tedy v současnosti zvýšené náklady. Například studie KPMG z minulého roku potvrzuje, že klimatická změna bude mít dalekosáhlé následky právě na pojišťovnictví.

Co je Green0meter a jak pojišťovnám pomůže

Právě Green0meter může pomoci pojišťovnictví s redukováním a měřením dopadů klimatických změn na podniky a organizace. Jde o platformu, která umožní pojišťovnám ale i dalším subjektům snížit jejich uhlíkový otisk a zároveň minimalizovat dopad klimatických změn na jejich podnikání. Tímto nástrojem mají pojišťovny možnost měřit dopady svých aktiv na klima a zároveň své podniky připravit na nové podnikání. Může tedy jít o klíčový nástroj pro řízení klimatických rizik a regulatorní nefinanční reporting, stejně jako maximalizaci výkonu v nové klimatické realitě.

Pojišťovny ohroženy více jako banky

O tom, že jsou pojišťovny celosvětově ohroženy klimatickou změnou více než třeba banky, referuje také francouzský regulační orgán ACPR. Ten říká, že dopady klimatické změny budou na pojišťovnictví větší než na bankovní sektor. Naproti tomu evropský orgán pro pojišťovnictví EIOPA poukazuje na skutečnost, že pojišťovny působící v České republice zatím nemají zavedena dostatečná opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Právě s tímto jim nové data-based nástroje, včetně Green0meteru mohou pomoci a české pojišťovny by nad tímto jevem měli více přemýšlet.

Zdroj: Protext zpráva Martin Moc, dostupné z: https://www.protext.cz/zprava.php?i

Náhledové foto – Pixabay