Zkouška čistoty stlačeného vzduchu: Proč je důležitá a jak ji provádíme?

Stlačený vzduch je nezbytný pro mnoho průmyslových procesů, jako je výroba elektroniky, automobilů a dalších. Kvalita stlačeného vzduchu má vliv na kvalitu výrobků, bezpečnost pracovníků, účinnost zařízení a náklady na provoz. Proto je důležité pravidelně provádět zkoušky čistoty stlačeného vzduchu a jiných stlačených plynů, aby se zajistilo, že splňují požadované normy a specifikace.

Nejčastěji se provádí zkoušky čistoty stlačeného vzduchu a jiných stlačených plynů (dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého) z hlediska těchto parametrů:

 • Obsah pevných částic
 • Obsah vody / tlakový rosný bod
 • Obsah olejových aerosolů
 • Mikrobiologické zkoušky (obsah bakterií, kvasinek, plísní)

Tyto parametry ovlivňují různé aspekty kvality stlačeného vzduchu, jako je třeba čistota. Pro každý parametr se používají přesné a spolehlivé metody měření, které jsou v souladu s mezinárodně uznávaným standardem ČSN ISO 8573-1. Tento standard klasifikuje čistotu stlačeného vzduchu na základě obsahu tří znečišťujících látek: pevných částic, vody a oleje.

Kontaminující látky přítomné ve stlačeném vzduchu (částice, voda, olej) mohou vést k poškození pneumatických zařízení (pohonů a ventilů ovládaných stlačeným vzduchem) a mohou také vést ke kontaminaci výrobků (důležité v potravinářství, kosmetice, farmacii, optice, automobilovém průmyslu). Vyplatí se testovat čistotu stlačeného vzduchu.

Jak probíhá zkouška čistoty stlačeného vzduchu?

Pro provedení zkoušky čistoty stlačeného vzduchu je potřeba zajistit několik technických podmínek, které zaručí správný odběr vzorků a měření parametrů. Tyto podmínky jsou:

 • Spojení: Rychlospojka (samice), závit 1/2’ nebo 3/8’ (samice) nebo hadice 6, 8, 10, 12 nebo 16 mm (vnější průměr)
 • Tlak v rozvodech: Maximálně 7,3 bar
 • Teplota prostředí: Minimálně 10 °C
 • Umístění měřicího bodu: Čištěný stlačený vzduch po filtrech, snadno dostupný prostor

Provedení všech zkoušek na jednom měřicím bodu trvá cca 45–60 minut. Pro každý parametr jsou použity speciální měřicí přístroje, které jsou kalibrované a certifikované. Tyto přístroje jsou:

 • Pro pevné částice: laserový čítač částic, který měří počet částic v rozmezí 0,1–0,5 µm, 0,5–1 µm a 1–5 µm podle metody ČSN ISO 8573-4:2019
 • Pro vodu / tlakový rosný bod: měřič tlakového rosného bodu, který měří teplotu, při které se v stlačeném vzduchu začne tvořit kondenzát, v rozsahu –70 … +30 °C podle metody ČSN ISO 8573-3:2010
 • Pro olejový aerosol: filtrační souprava, která zachycuje olejové kapky v stlačeném vzduchu, a FTIR, který analyzuje obsah oleje v filtru v rozsahu 0,003 – 2 mg/1m3 podle metody ČSN ISO 8573-2:2007
 • Pro mikrobiologii: zařízení na odběr vzorku pro stlačený vzduch, které nasává vzduch do sterilního filtru, a kultivace kolonií na Petriho miskách, které určují obsah bakterií, kvasinek a plísní v 1 m3 vzduchu podle metody ČSN ISO 8573-7:2003

Náhledové foto: Kvalifikace-validace.cz

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.