Elektřina

Zdražuje vám dodavatel elektřinu? Můžete odstoupit od smlouvy!

Pokud vám dodavatel zvedne ceny elektřiny nebo zemního plynu, máte právo vypovědět smlouvu. Když dodavatel energií zdražuje či mění smluvní podmínky, musí ze zákona o této změně informovat své zákazníky. Ti se potom rozhodnou, zda odejdou nebo u společnosti zůstanou.

Kdy můžete odstoupit?

Informace o zdražení elektřiny nebo zemního plynu musí dodavatel sdělit adresně, konkrétně a individuálně.  Takže zveřejnění na webových stránkách rozhodně nestačí.  Odběratel musí obdržet e-mail, sms či dopis.  Od způsobu, jakým dodavatel své zákazníky informuje, se odvíjí i délka lhůty během, které mohou lidé odejít.  Spotřebitel může od smlouvy odstoupit nejpozději 10 den před nabytím účinnosti změn a to bez jakýkoliv důvodů.  To znamená např. do platnosti nového ceníku za odběr elektřiny. Pokud navíc dodavatelovo sdělení nesplňuje zákonné podmínky, mohou zákazníci odstoupit až do 3 měsíců od data zvýšení cen.

Jasné sdělení

I když legislativa upravuje toto spotřebitelské právo, někteří dodavatelé ho prostě obcházejí. Třeba tím, že své zákazníky dostatečně neinformují o změnách ceníků nebo o obchodních podmínkách.  Nedávno však vyšlo nové výkladové stanovisko, jak by taková sdělení měla vypadat.  Například na první pohled musí být jasné, čeho se změny týkají, aby zákazník pak nemusel složitě listovat v dokumentech a porovnávat různé verze. To samé platí i u cen. Pokud dodavatel mění jednotlivé složky ceny, musí být vidět dopady změn do koncových cen.

Odstoupení jen při zdražování

Na závěr je nutné zdůraznit, že odstoupení od smlouvy elektřiny se týká jen v případě zdražování.  Nikoliv při snižování, čehož se v minulosti někteří zákazníci s nevhodnými smlouvami snažili využít.  Při zdražování energií nabízí dodavatelé fixaci ceny. Jde o to, že nové nabídky jsou dražší než před několika měsíci a zákazník si díky fixací ceny sice nepolepší, ale snaží se co nejdéle si ponechat starou cenu.

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *