writing-828911_640

Závěť může mít čtyři různé formy

Na území České republiky každoročně přibývá osob, které se svou poslední vůli rozhodnou předběžně sepsat formou závěti. Je to vlastně zcela logické. Kdyby totiž došlo k náhlému úmrtí z důvodu dopravní nehody nebo dlouhodobé nemoci, případní dědici se o majetek nemusejí dohadovat, jelikož všechno je předem dané. Pokud chcete i vy zabránit rodinným rozepřím po své smrti, můžete poslední vůli sepsat ve čtyřech různých podobách. Jaké to jsou a co všechno obnáší? Na to se podíváme v následujících řádcích.

Holografická závěť

Nejjednodušší variantou je sednout si k psacímu stolu, vzít do ruky propisku a vytvořit poslední vůli vlastníma rukama. Každý člověk má totiž naprosto unikátní rukopis, takže o pravosti dokumentu v době smrti nemůže být sebemenší pochyb. Na druhou stranu se však dá i tato forma závěti v rámci dědického řízení napadnout.

Členové rodiny, na které zemřelý zapomněl, mohou namítat, že dokument byl sepsán v době, kdy nemohl svědomitě rozhodovat o tom, komu majetek připadne. Většinou se jedná o lidi se závažným onemocněním, která často postihují tělo i mysl. Dále se pak také řeší, jestli nebyla závěť sepsána pod nátlakem druhé osoby.

Alografická závěť

Jedná se o dokument, který není sepsán rukou zesnulé osoby. Kvůli tomu musí být u aktu přítomni minimálně dva svědci, kteří později dosvědčí, že dotyčný se závětí souhlasil a nebyl pod žádným tlakem druhé osoby.

Svědkem se může stát osoba starší osmnácti let a způsobilá právním úkonům. Dále musí samozřejmě ovládat jazyk, ve kterém je poslední vůle sepsána. Nemělo by se jednat o blízkého člena rodiny ani zaměstnance zesnulého. Pokud by měl mít jeden nebo oba přítomní svědci ze závěti prospěch, musí být u sepsání dokumentu alespoň tři osoby.

Závěť s úlevami

Když se člověk dostane do situace, kdy je jeho život náhle a naprosto nečekaně v ohrožení, může se rozhodnout sepsat poslední vůli formou závěti s úlevami, která jako jediná nevyžaduje písemnou formu. To znamená, že je provedena ústně a mohou u ní být přítomni dva svědci ve věku minimálně patnácti let.

Závěť ve formě notářského zápisu

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Nejlepším a nezpochybnitelným způsobem sepsání poslední vůle je vytvoření závěti ve formě notářského zápisu. Ta je ze všech zmíněných možností nejpřehlednější a vyplatí se především v momentě, kdy hodláte dělit větší množství majetku mezi vícero osob. Přítomný notář navíc poradí se všemi úskalími, které vás mohou potkat. Originál dokumentu je pak uložen u něj a kopie zamíří do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou ČR.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *