Zateplení za 250 tisíc korun: Nová zelená úsporám Light pomáhá nízkopříjmovým domácnostem

Důchodci

Vláda od června 2024 spouští novou vlnu dotací na renovaci domů. Program Nová zelená úsporám Light nyní nabízí nízkopříjmovým domácnostem až 250 tisíc korun na zateplení. Se změnami dozrává i sesterský program Oprav dům po babičce, ze kterého lze čerpat na kompletní rekonstrukci zděděného rodinného domu.

Štědřejší podpora pro zateplení

Nízkopříjmové domácnosti tvořené seniory, invalidy nebo příjemci dávek mohou nyní získat značnou částku na zateplení svých domovů. Maximální dotace se zvyšuje na 250 tisíc korun, přičemž celou tuto sumu lze využít pouze na zateplení obvodového pláště budovy. Žadatelé tak dostanou vyšší příspěvek na zaizolování střechy, obvodových stěn či výměnu oken.

„Pouze díky kvalitnímu zateplení lze dosáhnout až 60% úspory na vytápění. Znamená to nižší provozní náklady a zvýšení hodnoty nemovitosti,“ vysvětluje Pavel Zemene ze Sdružení EPS. Odborníci proto vítají větší důraz programu na podporu těchto klíčových opatření.

Nová zelená úsporám Light nově počítá dotaci podle metru čtverečního zateplovaných ploch. To povede k spravedlivějšímu a efektivnějšímu rozdělení podpory, protože zohlední skutečnou velikost domu a rozsah provedených zateplovacích prací.

Senioři musí být skromní

U starobních důchodců se zpřísnila podmínka vlastnictví nemovitosti. Dotaci na zateplení domu nově získají pouze senioři, kteří nevlastní jinou nemovitost určenou k trvalému bydlení. Naopak v programu Oprav dům po babičce, zaměřeném na komplexní renovace rodinných domů, se podmínka trvalého bydliště uvolnila. Majitelé bytu tak nově mohou žádat o dotaci na opravu zděděného domu.

Změny v programu Nová zelená úsporám Light vítají i odborníci z Centra pasivního domu a Sdružení EPS ČR. Oceňují především zvýšenou podporu pro zateplení, která je vnímána jako nejefektivnější krok k úspoře energie. Dále kladně hodnotí snahu o zúžení okruhu žadatelů, aby dotace skutečně sloužila nízkopříjmovým domácnostem.

Investice do zateplení se vyplatí

Zateplení domu přináší značné úspory energie a snižuje provozní náklady. Díky dotaci z programu Nová zelená úsporám Light se návratnost investice zkracuje. V kombinaci s rostoucími cenami energií se tak zateplení stává jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor.

Kromě zateplení je pro dosažení skutečně energeticky úsporného bydlení důležitá i kombinace dalších opatření, jako je výměna oken, instalace solárních kolektorů a řízeného větrání. Centrum pasivního domu proto doporučuje raději kompletní renovaci, třeba postupnou. Jen tak lze zajistit nízké náklady, zdravé vnitřní prostředí i dlouhou životnost domu. V kombinaci s fotovoltaikou se pak původně staré stavení může proměnit v moderní energeticky soběstačnou budovu.

Zdroje info: Centrum pasivního domu, https://finex.cz/nova-zelena-usporam-light-vice-penez-na-zatepleni/

Náhledové foto: Pixabay