Žaloba na stát – kvůli plošnému sběru dat z mobilů

01_internet

Česká republika jako stát sbírá data z mobilů o svých občanech. Shromažďuje například údaje o tom, s kým si kdo telefonoval nebo odkud se člověk připojoval k internetu. Stát nezná obsah těchto dat, avšak uchovává si je po dobu 6 měsíců. Právě to je důvod proč organizace Iuridicum Remedium z. s. a novinář Jan Cibulka žalují stát a požadují omluvu za nelegální sběr dat. Tento postup je totiž prý v rozporu s evropskou právní úpravou.

Data se sbírají pro odhalování kriminality

Tento sběr dat dle výše nastíněného postupu je obhajován tím, že má za cíl zabraňovat a zefektivnit boj se závažnou kriminalitou či terorismem. Advokát Iuridicum Remedium Jan Vobořil však upozorňuje, že dle něj nelze z dostupných dat vyvozovat to, že takový sběr dat (tzv. data retention) opravdu mají vliv na snižování kriminality. Dle Vobořila dokonce nemají shromážděná data vliv ani na objasněnost případů. Nakonec Vobořil tvrdí, že je tato masa dat naopak zneužitelná. V minulosti u nás či ve světě dle advokáta docházelo k tomu, že z těchto dat se získávaly informace o kontaktech vlivných osob nebo se identifikovali účastníci protivládních demonstrací.

Spor by mohl skončit až u Soudního dvora EU

Spor se připravuje již od minulého roku. Tehdy žalobci uspořádali crowfundongovou kampaň, ve které získali peníze na právní a soudní výlohy sporu. Organizace Iuridicum Remedium dle právních kroků čeká, že celý spor by mohl skončit až u soudního orgánu Evropské unie – Soudního dvora Evropské unie (SD EU). Žaloba je sice podána k obvodnímu soudu v Praze, který je místně příslušný, žalobci však čekají, že český soud se v rámci takzvaní předběžné otázky obrátí právě na SD EU. České soudy se totiž v řízeních musí nebo by měly obracet na SD EU, pokud je pro vyřešení daného tuzemského sporu zapotřebí vyložit právo EU, které dosud nebylo vyjasněno. Právě to tedy žalobci očekávají. Je tedy velmi pravděpodobné, že soudní dvůr bude rozhodovat v řízení o předběžné otázce o tom, zda je naše právní úprava, ze které sběr dat vychází, v souladu s pravidly práva Evropské unie.

Iuridicum Remedium za sebou již má úspěchy

Iuridicum Remedium je organizace, která se dané problematice věnuje již deset let. V roce 2011 díky ní zrušil Ústavní soud ČR části zákona, dle kterého se data sbírala. Vláda však poté navrhla novelu, která byla přijata a dle ní nyní pokračuje téměř totožný sběr dat. Proto se Iuridicum Remedium opět obrátilo na Ústavní soud. Ten se však tentokrát přiklonil k názoru, že vládní novela není protiústavní, a tak ji nezrušil.

Zdroj: Econnet Zpravodajství – autor Jan Vobořil; více na https://digitalnisvobody.cz/blog/2021/06/10/tz-iure-a-novinar-jan-cibulka-zaluji-stat-za-to-ze-plosne-sbira-data-z-mobilu/
Náhledové foto – Pixabay

 

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.