Žádost o příspěvek na bydlení: Stát plánuje podstatné změny

dohoda

Chystají se změny v žádosti o příspěvek na bydlení. Na co se připravit? Mají změny přinést úlevu samotným žadatelům? Nebo se jedná o administrativní zátěž pro firmy? Co je záměrem těchto změn? Přinesou požadovaný efekt, který si od toho slibuje samotná vláda?

Aktuální dění dostává řadu lidí do nelehké životní situace. Pro mnohé je jednou z možných variant využití žádosti o příspěvek na bydlení. Však nikdo neví, kdy se ocitne v situaci, že bude potřebovat danou pomoc. Proto je vhodné být v obraze a vědět, jaké změny se v tomto směru chystají. Ano, prioritou pro obyčejné smrtelníky je, aby se dávky vyřizovaly v termínu. Jsou i tací, kteří díky prodlevě se ocitli na ulici, neboť neměli na zaplacení nájmu. Zlepší se to?

Aktuální podoba žádosti o příspěvek

Nyní je třeba k žádosti o příspěvek na bydlení si připravit dokumenty, které si úřad nemůže dohledat sám. Které to jsou? Jde o potvrzení o výši příjmu, což může být výplatní páska. Dále potvrzení nákladů za služby, tj. vodné/stočné, odvoz odpadu apod., jakožto potvrzení nákladů za energie za předchozí měsíce, stejně tak vyúčtování, pokud v daném měsíci vznikl přeplatek nebo nedoplatek.

Jestliže bydlíte v nájmu, tak je nutné doložit nájemní smlouvu. Pokud ve společné domácnosti s vámi žije dítě starší 15 let, které studuje, dokládá se potvrzení o studiu. A jestliže s vámi žije osoba starší 18 let, potřebujete od ní mít podepsané prohlášení.

Plánované změny od července 2023

Od července nebudou muset na úřadech práce dokládat dokumenty o příjmech žadatelé. Pokud o to úřad požádá, budou tyto informace za ně podávat zaměstnavatelé. Od závěrečného čtvrtletí roku čeká podobná povinnost i dodavatele energií.

Plánované změny jsou prý z toho důvodu, že se žadatelé často neorientují ve výplatních páskách a nevědí, jakou částku mají do formuláře vyplnit. Zaměstnanci úřadu práce pak musí provádět složité opravy, kterým by se dalo tímto předejít. Nutno zmínit, že tato změna by se neměla týkat jen žádosti o příspěvku na bydlení, ale všech dávek, kde je nutné doložit výši příjmu.

Ano, ze strany zaměstnavatelů je předpoklad, že jim to přinese zvýšenou administrativní zátěž. Zároveň se od této změny čeká i to, že to pomůže zabránit zneužívání dávek. Plánovanou povinnost zaměstnavatelů obsahuje již současné znění zákona. Nově ovšem přibude i dodavatelům energií. Příspěvku na bydlení se týká úprava, která umožňuje, aby žadatel nemusel dokládat náklady za uhrazené energie, ale může využít možnosti, že si je úřad vyžádá přímo od dodavatele. Tento fakt je s ohledem na to, že lidé mají problémy s vyplněním položky o přeplatcích či nedoplatcích.

Stejně tak nebude třeba, aby žadatel doložil, že jeho nezaopatřené dítě starší 15 let studuje. Úřad práce by si měl tyto informace ověřit z jiných státních registrů.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pozadat-o-prispevek-na-bydleni-bude-jednodussi-40430556

https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Náhledové foto: Pixabay