Žádáme o dávky pěstounské péče: Co vše je zapotřebí

Děti

Dávky pěstounské péče jsou zcela standardními finančními částkami, které dostávají pěstouni za svou činnost. I přesto ale musí splňovat určité parametry, bez nichž by vše nemohlo být vyřešeno ke spokojenosti všech stran. Podívejme se tedy podrobněji na veškeré aspekty, které jsou s těmito dávkami přímo spojeny. O faktu, že je jich hned několik, se společně přesvědčíme v následujících řádcích.

Co vše bude zapotřebí k získání dávek

Pokud jste žadatelem o dávky v pěstounské péči, budete nejprve potřebovat celou řadu důležitých potvrzení. Samozřejmostí jsou doklady totožnosti z vaší strany a ze stran osob, které jsou v žádosti výslovně uvedeny. U dětí do věku 15 let je nutný rodný list, jelikož jinou identifikací pochopitelně nedisponují. U dětí, jež jsou již zletilé, je nezbytné přiložit ještě potvrzení o studiu, případně o jeho přerušení. Důležité je samozřejmě taktéž zdravotní potvrzení, které se týká jejich neschopnosti vykonávat danou pracovní činnost.

Nezapomeňte na rozhodnutí soudu

Velmi důležitou úlohu hraje i rozhodnutí soudu o tom, že jste jako žadatel ustanoven jako poručník daných dětí. Můžete mimo jiné figurovat i mez osobami, jež jsou krajským orgánem evidovány jako lidé schopní vykonávat pěstounskou péči na dobu přechodnou. Zapomenout byste neměli ani na fakturu za zakoupené osobní vozidlo, které jste si případně pořídili v souvislosti s pečováním o tyto děti. Fakturu je ale možné pochopitelně doložit klidně i následně dodatečně.

Jak zaslat žádost?

Se žádostí o dávky pěstounské péče je to z hlediska realizace poměrně jednoduché. Stačí ji podat elektronickou formou, a to prostřednictvím speciálního integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Připravte se ovšem na to, že budete potřebovat elektronický podpis. Jinak ale není problém řešit vše i na příslušných pobočkách úřadů pro sociální péči.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.