Za rok přijdou elektronické neschopenky. Co se mění už teď?

Elektronické neschopenky

Finální řešení elektronické se blíží. Sice bylo odloženo o rok, nicméně jakousi jistou že skutečně tato vymoženost přijde, máme. Některé z nových pravomocí mají zaměstnavatelé ovšem již od letošního roku. Zbytek přijde se zavedením elektronické neschopenky. Systém měl prvotně vejít v platnost již na počátku letošního roku, nicméně potíže v IT oblasti ho odsoudili k onomu predikovanému zpoždění. Jaké změny tedy platí pro letošní rok?

Hned několik změn v roce 2019

Novinek je hned několik, a tak není od věci rozčlenit je do následujících menších odstavců. Oče se tedy jedná?

Služební zákon minulostí

První novinkou, již budeme jmenovat, je fakt, že posudkoví lékaři už nadále nebudou podléhat služebnímu zákonu. Jinými slovy, nebude nezbytný jejich odchod po dosažení věku 70 let. Důvod je vcelku prozaický a spočívá v nedostatku kvalifikovaných odborníků v této oblasti.

Speciální informační kanál pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mohou využít specifické informační služby. Tu provozuje Česká správa sociálního zabezpečení již od 1. ledna letošního roku. Prostřednictvím ePortálu ČSSZ si lze zjistit, jestli už u této instituce byla zaevidována pracovní neschopnost konkrétního zaměstnance. Podívat se lze na datum zahájení pracovní neschopnosti i ukončení.

Elektronické evidence neschopenek

Lékař už je nyní povinen hlásit pracovní neschopnost. Ještě mu za zanedbání této zákonné povinnosti nehrozí žádné sankce, nicméně měl by se učit pracovat s novým systémem, jelikož příští rok už se bude jednat o automatickou záležitost. Druhou novou záležitostí bude možnost zaměstnavatele zjistit si od lékaře, kde je místo, kde se bude zaměstnanec nacházet během neschopnosti. Zaměstnavatel mimo jiné získá online i informace o vycházkách zaměstnanců, k nimž se vztahuje pracovní neschopnost.

Elektronické neschopenky se prostě od roku 2020 stanou realitou

Od počátku příštího roku se stane elektronizace neschopenek běžnou realitou. Lékař zadá do systému vaše číslo pojištěnce a vyjede mu všechno, co o vás v registru České správy sociálního zabezpečení je. Zaměstnavatel se zbaví povinnosti dostávat od vás žádost týkající se nemocenské. Nebude ji muset ani logicky nikam posílat, jak to musel činit doposud.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.