Za jakých podmínek lze převést dovolenou do nového roku

Blíží se konec roku 2019 a všechny společnosti se připravují na finální rekapitulaci všeho, co se povedlo a co naopak nevyšlo. Zároveň mohou zjistit, že vy jako zaměstnanec máte k dispozici spoustu nevyčerpané dovolené, kterou však nestihnete v daném období úspěšně vybrat. Hrozí pak její propadnutí, lze převádět dny volna do nového roku nebo vám ji zaměstnavatel jednoduše proplatí? Na všechny tyto otázky se vám pokusíme v následujících řádcích co nejdetailněji odpovědět.

Převádění dovolené do nového roku je v Česku naprosto běžné, leč v mnoha případech nedovolené

Teorie říká, že zaměstnanec by na konci kalendářního roku neměl disponovat nevyčerpanou dovolenou. Běžná praxe se však v mnoha případech zcela opačná. Není neobvyklé, aby člověk pracující v České republice vybíral ještě v lednu „starou dovolenou“ kvůli cestě za zimními sporty nebo vysokohorskou turistikou. Zákoník ovšem říká, že převádět dovolenou do roku následujícího lze pouze ve třech specifických případech:

  • pokud byl zaměstnanec dočasně uznán práce neschopným.
  • z důvodu čerpání mateřské dovolené
  • kvůli čerpání rodičovské dovolené

Jestli k převodu dovolené dojde vinou některé z výše zmíněných skutečností, je to z hlediska českého zákona zcela v pořádku. Může se takto postupovat klidně i v horizontu vícero roků, takže o nevyčerpanou dovolenou nepřijdete, propadnout nemůže. Když ovšem tyto důvody neexistují a zaměstnavatel navíc převádí dovolenou po delší dobu, koleduje si o postih a zbytečné tahanice s příslušnými úřady.

Jak se vybírá stará dovolená

Zaměstnavatel nejprve jasně stanoví mantinely, v jakých lze starou dovolenou čerpat. Tomuto úkonu se odborně říká „rozvrh čerpání dovolené“. Ten musí mít písemnou podobu a charakter na základě předešlé domluvy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Rozvrh by měl počítat alespoň s jedním obdobím, které potrvá po dobu minimálně 14 dní dovolené v kuse. Rozsah dovolené vám musí zaměstnavatel oznámit nejpozději 14 dní předem, pokud se v rámci písemné úmluvy nedohodnete jinak.

Zaměstnavatel dále může dovolenou zrušit kvůli provozní potřebě nebo pokud na ni v dané chvíli ještě nemáte nárok. Toto své rozhodnutí však zaměstnancům nemusí zdůvodňovat, zákon stojí na jeho straně.

Zkrácená a přikázaná dovolená

Zaměstnavatel se může rozhodnout zkrátit vaši dovolenou, pokud:

  • zaměstnanec nepracoval kvůli překážkám typu dlouhodobé nemoci své nebo osoby blízké
  • se zaměstnanec dopustil neomluvené absence

I když vám zaměstnavatel dovolenou zkrátí, minimálně 14 dní v roce vám musí ze zákona ponechat. Dále pak samozřejmě platí, že postih v podobě zkrácené dovolené se musí vztahovat ke kalendářnímu roku, kdy k jedné ze zmíněných událostí došlo. Nelze si vzpomenout za pět nebo šest let.

Na druhou stranu vám může zaměstnavatel dovolenou dokonce nakázat. Jedná se o speciální případy, kdy mají pracovníci ke konci roku velké množství nevyčerpané dovolené. Většinou však nedochází k příkazům, nýbrž rozumné domluvě mezi oběma stranami.

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *