Vyžadují pracovní pohotovost? Co vám náleží?

Práce

Pokud vás zaměstnavatel zaměstnává i tím stylem, že jdete domů z práce nebo už doma jste, ale musíte být připraven kdykoli řekne, je to takzvaná pracovní pohotovost. Mají na to právo, avšak existují striktní pravidla o tom, na co máte právo. Může jít o zaměstnání, jak v soukromém sektoru, tedy ve firmách, nebo v různých veřejnoprávních institucích. Dříve platilo to, že musíte být připraveni a pokud nastane chvíle, která si žádá vaši páci, začínáte být placeni. Dnes to tak již není. Pokud jen čekáte, kdy budete povolán, je to jako když normálně pracujete. To typicky platí třeba pro hasiče, pro řidiče sanitek nebo třeba servisní údržbáře.

Alespoň desátek

A co je to tedy dnes ta pracovní pohotovost? Je to stav, kdy jste doma nebo třeba využíváte svůj volný čas kdekoli, ale když vám zavolají z práce, že vás potřebují, okamžitě jedete a jste připraveni. Jde právě o to, že jste připraven. Právě tato připravenost je hlavní a klíčový pojmový znak pracovní pohotovosti. Připravenost po vás však zaměstnavatel nesmí chtít jen tak. Může ji požadovat jen v případech, kdy se domluvíte. Nařízení je nepřípustné. Obvykle jde o dobu po práci nebo i v noci, ale i o víkendy a svátky. Opět je nepřípustné, když po vás chtějí pohotovost, tedy připravenost, když máte dovolenou (může vás však o dovolené odvolat zpět a zaplatit vám to, to je však něco jiného). Tato připravenost se nepočítá do pracovní doby, avšak zajisté zaměstnance obtěžuje nebo svazuje. Proto dle zákoníku práce náleží zaměstnanci alespoň 10 % průměrného výdělku.

Když jste povoláni

Pokud již nastane ta situace, na kterou jste připraveni, a jdete do práce, je tato aktivita regulovaná. Od doby, kdy jste povolaní, vám již plyne pracovní doba a máte nárok na vaši mzdu nebo plat. Většinou jde o povolání mimo pracovní dobu, a tak vám v takových případech náleží i všechny příplatky. Tedy například přesčas nebo za práci v noci. Noční práce je ve veřejném sektoru, u státních zaměstnanců, 20 % průměrného hodinového výdělku. U soukromníků v privátní sféře předepisuje zákoník práce alespoň 10 %. Samozřejmě jde o ujednání v pracovní smlouvě, takže výši se nahoru meze nekladou. Práce v sobotu a neděli je v soukromých firmách také takto minimálně ohodnocena, u státních zaměstnanců je pak 25 %.

Jak často můžete být na pohotovosti

Kolik pohotovosti pro pracovníka je možné? Zákoník práce toto neřeší a tedy neupravuje tuto otázku. Je tedy přípustné, aby zaměstnanec držel pohotovost třeba každý den v roce. Výhodou však je, že s ní vždy musíte souhlasit, jak už bylo zmíněno. Něco jiného je však objem času výkonu práce po povolání z této pohotovosti. Takový čas nesmí být více jak limit přesčasů. Tedy 150 hodin za rok. Dalších 266 hodin může být opět dohodnuto dvoustraně, a to výjimečně. Pokud jste byli povolání na máte i vy však nárok na čas na odpočinek. Tenot čas se počítá jako nepřetržitý časový úsek mezi koncem směny jedné a začátkem té druhé. Alespoň 11 hodin (mladší 18 let 12 hodin během 24 hodin).

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.