Výpověď stavebního spoření pro děti se opět obejde bez soudu

Stavební spoření pro děti

Zeman již podepsal novelu zákona o stavebním spoření, a tak se mohou stavební spoření uzavírána na děti opět rušit bez asistence soudů. Tato skutečnost je potěšující pro obrovské procento rodičů, kteří takto stavební spoření svým ratolestem uzavřeli v dobré víře, že peníze jednou dostanou zpět oni sami a použijí je pro dobro svých dětí. Nesmyslný zákon, který platil donedávna, jim v tom samozřejmě bránil. Vše už je ale opět jinak a zvítězil lidský rozum.

6 let a dost

Základem pro ukončení stavebního spoření bude podle novely zákona fakt, zdali skončila šestiletá zákonná doba, po kterou je zapotřebí spořit. Jestliže tedy máte smlouvu, která již překročila tuto dobu, stačí zajít za finančním poradcem, anebo na jakékoli kontaktní místo příslušené stavební spořitelny a podepsat smlouvu, která se bude týkat výpovědi smlouvy o stavebním spoření na vaše dítě. Jedná se už o poměrně formální úkon, k němuž je ale zapotřebí souhlasu obou dvou rodičů dítěte.

Nevýhodné ukončení spoření před lhůtou

Jestliže nedodržíte zmiňovanou lhůtu 6 let, můžete sice stavební spoření vypovědět, ale můžete se také rozloučit s příspěvky státu, které se k němu vztahovaly. V podstatě tak budete nuceni vrátit všechny finanční prostředky, jež jste obdrželi jako státní podporu. Může se tedy jednat kompletně i o částku pohybující se okolo 10 000 korun v případě, že jste spořili již 5 let. Je jasné, že člověk peníze potřebuje, nicméně v tomto případě se vyplatí skutečně počkat.

Souhlas obou rodičů je nezbytný!

Souhlasit s výpovědí stavebního spoření musí oba dva rodiče. Není-li tomu tak, případ se pochopitelně dostává k soudu, který bude následně rozhodovat o tom, zdali má být stavební spoření ukončeno, anebo nikoliv. Konsenzus rodič je tedy základním předpokladem k tomu, aby bylo stavební spoření dítěte řádně ukončeno bez asistence soudu.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.