Výchovné není pro invalidy, raději přejděte na starobní důchod

02_duchod

Letošní rok je prvním rokem, kdy důchodci dostávají 500 Kč měsíčně k penzi navíc za každé vychované dítě. Jde však jen o důchodce starobní, invalidních se tento benefit netýká. Sama ČSSZ uvádí, že ti invalidé, kteří na to mají nárok, mají přejít na důchod starobní.

 ČSSZ sama doporučuje změnu důchodu

Invalidní důchodce pobírá invalidní důchod do doby, než začne pobírat důchod starobní. Invalidní důchodci však nemají nárok na výchovné za každé vychované dítě. Každý měsíc tak přichází o 500 Kč navíc k penzi. Česká správa sociálního zabezpečení radí, že pokud chcete pobírat výchovné, musíte změnit druh pobíraného důchodu. Samozřejmě pokud splňujete podmínky pro obě tyto dávky. Tedy splňují dobu pojištění i důchodový věk.

Příklad č. 1: Starobní důchod je vyšší než invalidní

Pokud vám vypočtený starobní důchod bude dělat více než váš stávající invalidní důchod, je to nejjednodušší situace. Zanikne vám invalidní důchod a přiznají vám důchod starobní. Zde již budete mít nárok také ještě na 500 Kč výchovného měsíčně navíc.

Příklad č. 2: Starobní důchod je nižší než invalidní

Může se však stát, že vypočtený důchod pro vaši osobu bude ve výsledku nižší, než je váš současný invalidní důchod. V takovém případě bude vaše žádost o starobní důchod zamítnuta, protože vypočtený důchod je nižší než ten, který nyní dostáváte. Nemáte tedy ani nárok na výchovné. Musíte tedy čekat do svých 65 let. V tomto věku se invalidní důchod mění na starobní automaticky. V tomto okamžiku vám tedy vznikne také nárok na výchovné.

Starobní a invalidní důchod je stejný

Může také nastat situace, kdy je starobní důchod stejně vysoký jako nynější invalidní. Pak je na vás, jak se rozhodnete. Vzhledem k tomu, že vám při starobním důchodu vznikne nárok na výchovné (zvýší se vám tedy důchod ještě minimálně o 500 Kč), je lepší přejít do starobní penze.

Zdroj: https://www.penize.cz/invalidni-duchod/439873-vychovne-a-invalidni-duchod-jak-prejit-na-starobni-duchod, https://www.cssz.cz/web/cz/otazky-a-odpovedi-ke-zvyseni-starobniho-duchodu-za-vychovane-dite-tzv.-vychovnemu

 Náhledové foto – Pixabay