Voda opět zdražuje – i kvůli covidu-19

Voda

Jde o dlouhodobý trend. Cena za vodné i stočné se zvyšuje již nějakou dobu. A současnost není výjimkou. I nyní můžeme čekat zdražování vody. V tomto roce zaplatíme v průměru asi 90 Kč za metr krychlový vody .Nyní se na zdražování podílí i globální pandemická situace.

Platíme rozsáhlou infrastrukturu

Za vodné a stočné se tradičně platí značné částky a tyto tradičně rostou již nějakou dobu.K tomu aby měla domácnost pro svou potřebu 24 hodin denně 7 dní v týdnu dostupný přísun vody, a také k tomu aby byla kvalitně a v dostatečné míře odváděna odpadní voda do čističek a poté vrácena do vodního koloběhu je potřeba rozsáhlá infrastruktura. Náklady na ni se bohužel zvyšují. Nejvíce se pak projevují tyto zvýšené náklady na vodném a stočném, které platí spotřebitelé.

Kohoutek: Zdroj obrázku: Pixabay.com

DPH na vodu kleslo, ceny stejně rostou

Minulý rok v květnu došlo ke kroku, kdy se snížila daň z přidané hodnoty, které zatěžovala vodné a stočné. Konkrétně šlo o snížení z 15% sazby na 10%. I přes tento fakt však nyní ceny rostou. Podle dat dělala průměrná cena vody v roce 2020 asi 89 korun, v roce letošním je to zatím asi 93 korun. Zdá se tedy, že ani snížení DPH v loňském květnu nemá na cenu vody vliv.

Jak ceny ovlivnil koronavirus

Vedle růstu běžných nákladů ovlivnil cenu vody také koronavirus, s kterým se potýká celá planeta již skoro rok. Jak konkrétně ovlivnil tento virus ceny vody v České republice? Může za to snížení spotřeby vody. Se zavřením služeb, zejména restaurací a jiných poskytovatelů služeb, kde se spotřebovává voda, se snižuje odběr vody. To samozřejmě poskytovatelé zohlední při cenách pro ostatní zákazníky. Náklady vodárenských společností se také navýšili tím, že na svých pracovištích musely, stejně jako jiné provozovny, zavést hygienická a protiepidemická opatření a zvláštní režimy při práci. To vše nakonec ovlivnilo, mimo jiné faktory, cenu vody v tomto roce.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.