Práce

Víte, kolik vyděláte během dovolené?

Živnostníci mohou čerpat dovolenou dle svého uvážení, ale bez finančního plnění.  Ti co, jsou zaměstnaní, mají během roku nárok minimálně na zákonnou dovolenou a každý z nich má nárok na náhradu mzdy za dovolenou. A jak se taková náhrada mzdy počítá?

Rozhoduje průměrný hodinový výdělek

Při výpočtu náhrady mzdy za dovolenou se pracuje se základním údajem a tím je průměrný hodinový výdělek za předchozí čtvrtletí. To znamená, že mzdová účetní sečte hrubou mzdu za 3 měsíce daného čtvrtletí a to včetně měsíčních nebo čtvrtletních odměn či prémií.  Následně to celé vydělí počtem odpracovaných hodin za dané čtvrtletí. Pak už j rozdíl, zda má zaměstnanec rozdíly ve výši hrubé mzdy za daný měsíc během roku.  U zaměstnanců, kteří mají stejnou hrubou měsíční mzdu, není rozdíl ve výši náhrady mzdy za dovolenou. Naopak zaměstnanci s rozdíly ve výši hrubé mzdy mezi měsíci už rozdíl bude a správným načasováním dovolené mohou dokonce vydělat.

Náhrady mzdy za dovolenou se také zdaňuje

V měsíci, ve kterém byla čerpána dovolená, se při výpočtu čisté mzdy sečte hrubá mzda za odpracované dny a náhrada mzdy za dovolenou. Souhrnná částka pak podléhá zdanění jako v jiných měsících. Z náhrady mzdy se odvádí daň z příjmu fyzických osob, sociální i zdravotní pojištění a to vše ve standardním zákonném rozsahu.  Ve výsledku jsou pak souhrnné mzdové náklady zaměstnavatele vyšší než sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem kvůli placenému povinnému pojistnému za zaměstnance.

Můžete si vzít dovolenou, kdy chcete?

Dovolenou si zaměstnanci nemohou čerpat, jak chtějí. Čerpání dovolené je upraveno v zákoníku práce, ale pokud  jsou na pracovišti dobré vztahy nebývá s čerpáním dovolené problém. Navíc dle zákoníku práce platí, že určenou dobu čerpání dovolené musí zaměstnavatel zaměstnanci oznámit alespoň 14 dní předem, pokud se nedohodne jinak.

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *