Videohry jako prostředek osobního rozvoje

XBox

Videohry se od osmdesátých let, kdy se začaly masověji šířit, změnily k nepoznání a také vyrostly ze zábavy samotářů a podivínů do obřího trhu, který za sebou co do velikosti dávno zanechal i ten filmový. Změnil se ale i způsob, jakým na počítačové hry nahlížíme.

Strategické myšlení jako hlavní pozitivum  

Hraní videoher bylo dříve vnímáno jako efektivně ztracený čas, dnes se psychologové, odborníci z dalších oborů i sami hráči shodují, že hraní má ve skutečnosti mnohá pozitiva. To, jak videohry vnímají sami hráči, ukazuje i nový průzkum společnosti G2A, která provozuje jedno z největších online tržišť s hrami.

Moderní videohry, které vás snadno přenesou do jiných světů, mohou rozvíjet mimo jiné strategické myšlení. Z průzkumu vyplývá, že pozitivní vliv na strategické myšlení pozoruje více než 75 % hráčů.

Joypad

Foto: Pixabay

Zlepšení jazykových schopností i paměti

Pozitiv je samozřejmě mnohem více. Hráči často zmiňují vliv na jejich jazykové schopnosti, uvádí to 57 % z nich (samozřejmě těch, pro které není angličtina rodným jazykem). Platí to přitom i pro titulkované hry, pokud člověk poslouchá mluvené slovo, posouvá jej to taktéž.

Díky hrám se lepší nejen jazykové schopnosti, ale také například postřeh, který je k hraní některých her zcela nezbytný. Zlepšení postřehu udává 69 % hráčů. S koncentrací a pamětí je to mezi hráči 50 % na 50 %. Každý hráč je zkrátka individualita, který má rozdílné pocity.

Videohry mají význam i v oblasti emocionální, neboť si s sebou často odnáší i intenzivní pocity. Kapitolu samu pro sebe tvoří hry pro více hráčů. Komunikace mezi jednotlivými hráči odbourává často určitou sociální nevyspělost (je samozřejmě třeba na tom dále pracovat v reálném světě, ale jako první krok se jedná o užitečnou věc).

Nutno podotknout, že výsledky průzkumu korespondují i se studiemi vědců, psychologů a dalších odborníků. V neposlední řadě si to uvědomují i učitelé na školách všech úrovní a také specialisté na osobní rozvoj, kteří v nich vidí i prostředek pro zlepšování schopností zaměstnanců i manažerů.

Zdroje informací: https://svetchytre.cz/a/pRDfQ/hrani-videoher-podle-hracu-zdokonaluje-v-cizim-jazyce-a-strategickem-mysleni

 https://gamequitters.com/positive-effects-of-video-games/

 Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.