Velmi kvalitně nabízí cestovní pojištění Komerční banka

Cestovní pojištění je velmi důležitým finančním produktem, kterého je zapotřebí využít při cestování kamkoli do světa. Určitě lze hovořit o tom, že si budete moci vybrat přesně takové pojištění, které se vám může přizpůsobit přímo na míru. Ve výborné podobě nabízí cestovní pojištění Komerční banka. Tato finanční instituce dokáže vhodně kombinovat i různé druhy pojistného krytí, jež se vztahuje k určitým událostem. Jako základ pochopitelně slouží hlavně pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Jaké pojistky lze kombinovat?

V rámci cestovního pojištění lze u Komerční banky kombinovat následující pojistky. Jedná tedy zejména o úrazové pojištění a také připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vaší osobou anebo někým vám blízkým. Velmi důležité je jistě také pojištění cestovních zavazadel. Ne zřídka se stává, že se právě kufry a jiné věci po cestě do zahraničí mohou ztratit. Zapomenout bychom neměli ani na připojištění storna zájezdu.

Pojištění léčebných výloh

Hlavní součástí jakékoli pojistky je každém případě pojištění na úhradu lékařů za jejich péči. Uhrazení těchto nákladů je naprosto nezbytné a je třeba s ním počítat. Jmenovat bychom mohli jen třeba náklady spojené s ošetřením konkrétního člověka ve zdravotnickém zařízení. Jedná se hlavně o výdaje spojené s ošetřením úrazu anebo s hospitalizací z důvodu onemocnění. Dále by z pojistky měly být pokryty náklady na nezbytné léky. Vše bude pochopitelně plněno do výše pojistného limitu.

Asistenční služby

U cestovního pojištění nelze opomíjet ani rozsah asistenčních služeb. Ty jsou u Komerční banky k dispozici v podstatě nepřetržitě 365 dní v roce a 24 hodin denně. Tato instituce by vám měla doporučit také optimální zdravotnické zařízení a popřípadě i konkrétní lékařské kapacity. Jinak vám může být zaslán i zdravotnický materiál v případě, že na místě k dispozici není.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.