Velké banky připravují plán pro zelenou asijskou energetiku

01_uhelna

Mezi velkými západními finančními institucemi se začíná rodit ambiciózní plán, jehož cílem je pomoci asijským zemím při přechodu od energetiky založené na uhlí, k obnovitelným zdrojům. Banky jako HSBC, Citi či pojišťovna Prudential ve spolupráci s asijskou rozvojovou bankou chtějí pomoci klimatu tím, že odkoupí celou řadu uhelných elektráren v zemích jako Vietnam, Indonésie nebo Filipíny. Tyto uhelné elektrárny potom uzavřou v mnohem kratší době, než je plánovaná.

Iniciativa pro klima

Na plánované pařížské konferenci COP26 má iniciativa představit plán, v jehož rámci chce odkoupit uhelné elektrárny. Uhelná energetika představuje pětinu globálních emisí skleníkových plynů a největší podíl na nich má právě Asie. Navíc je právě zde stále velký potenciál pro její růst a poptávka.

Nelze proto příliš čekat, že asijské státy budou samy o sobě příliš aktivní v zavádění nových technologií a přechodu k obnovitelným zdrojům. Iniciativa proto nabízí řešení. Díky tomu, že odkoupené elektrárny uzavře dříve, než bylo plánováno, ušetří světu velké množství emisí. Současně je ale neuzavře okamžitě, čímž nezpůsobí problém s masivním propouštěním a umožní lidem rekvalifikaci. Potenciálním investorům to zase nabídne pevný jízdní řád přechodu, což jej zjednoduší.

02_obnovitelne

Foto: Pixabay

Obchodní model

Plán pracuje s představou, že skupina velkých investorů koupí elektrárnu a bude jí díky asijské rozvojové bance provozovat s nižšími kapitálovými náklady, což jim umožní zaplatit si počáteční investici a dříve jí uzavřít ve chvíli, kdy již nebude existovat počáteční dluh a investoři budou vyplaceni. Druhá část plánu potom počítá se souběžným nastartováním investic do obnovitelných zdrojů.

Představitelé bank tvrdí, že model je životaschopný, ale je třeba získat další soukromé investory. Mnozí mají zájem, ale zadarmo to samozřejmě dělat nebudou. I když se v tomto případě spokojí s nižším výnosem než je klasických 10-12 %, vydělat na tom do jisté míry musí. Je tak třeba doladit řadu dalších detailů. Mezi ně patří i to, jak přesvědčit současné komerční provozovatele elektráren k tomu, aby své podnikání byli ochotni prodat.

Zdroj informací: https://www.reuters.com/world/uk/exclusive-citi-hsbc-prudential-hatch-plan-asian-coal-fired-closures-sources-2021-08-03/

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.