Vdovský důchod – podmínky a jeho výše

Důchod

Určitě jste již slyšeli o vdovskému nebo vdoveckém důchodě. Pokud na něj máte nárok, není to zajisté záviděníhodná situace. Pokud však odhlédneme od osobní stránky ztráty partnera, pak vám tato dávka může výrazně překlenou finanční obtíže po smrti manžela. Pojďme se podívat jaká je výše vdovského důchodu a kdy na něj vlastně máte nárok.

Vznik nároku na vdovský důchod

Ačkoli můžete mít na tento důchod nárok i automaticky, bez dalších podmínek, obecně lze říci, že určité podmínky musíte splnit. Automatické přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu je jen v případě, že váš partner zemře v důsledku pracovního úrazu. Při této situaci nemusíte splňovat žádné další podmínky. Ty se vás týkají jen pokud váš partner zemřel jinak než po pracovním úraze. Zde již musí být splněno, že zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod (či ke dni smrti splňoval podmínku doby pojištěná, která je nutná k pobírání těchto penzí).

Jak dlouho lze důchod čerpat

Dále je tedy tento důchod určený pouze manželům zemřelých. Bohužel nelze tuto sociální dávku, či chcete-li penzi, pobírat, byl nebo byla-li jste pouze druhem či družkou osoby, která zesnula. Jak dlouho lze vdovský či vdovecký důchod pobírat? Standartně jeden rok. Po roce od smrti manžela může pokračovat výplata vdovského či vdoveckého důchodu v případech, kdy:

  1. pečujete o nezaopatřené dítě,
  2. pečujete o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni,
  3. pečujete o svého rodiče nebo rodiče zesnulé osoby, který s vámi žije v domácnosti a je závislý na vaší pomoci v II., III. či IV. stupni,
  4. jste-li invalidní ve III. stupni.

Výše důchodu

Nakonec si řekneme, kolik vdovský či vdovecký důchod vlastně dělá. Základní složkou této penze je základní výměra. Na tu máte nárok vždy, za všech okolností. Všichni také mají nárok na stejnou částku. Pro rok 2023 jde o částku 4 040 Kč. To však není vše. K této sumě se poté přičte takzvaná procentní výměra. Ano, jde o stejné složky, jako u penze starobní nebo invalidní. U vdovského důchodu je procentní výměra 50 % procentní výměry starobního důchodu (či invalidního důchodu III. stupně), který pobírala zesnulá osoba.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.