V Česku opět přibývá zahraničních pracovníků

Business,Call

Přes dlouhotrvající pandemii i obavy z vyšší fluktuace cizích zaměstnanců české firmy opět intenzivně hledají zahraniční pracovní sílu. Útlum v tomto trendu představoval pouze rok 2020. Například v oboru podnikových, zákaznických a IT služeb se zvýšil počet zahraničních pracovníků meziročně o 6 tisíc osob. V letošním roce pak predikce předpovídají příchod dalších asi 10 tisíc zahraničních zaměstnanců – expertů na IT, finance, logistiku nebo datovou analytiku.

Zahraniční pracovník – v Česku důležitá role

Zahraniční zaměstnanci na našem pracovním trhu hrají velmi důležitou roli. Některá odvětví se bez nich v dnešní době neobejdou. V podnikových službách pracuje 44 % zahraničních expertů z celkových 145 tisíc pracovníků. Dále jsou nejvíce cizinci zastoupeni ve zpracovatelském průmyslu, ale i administrativě, obchodu či stavebnictví.

Dlouhodobá vs. krátkodobá víza

Ve zpracovatelství a stavebnictví mají cizinci nejčastěji krátkodobá víza. V podnikových službách pak zase ta dlouhodobá. U pracovníků s krátkodobými vízy a do jisté míry u všech zahraničních zaměstnanců je pak vyšší fluktuace. V budoucnosti však lze počítat s výraznějším nárůstem zahraničních pracovníků. České firmy totiž trpí nedostatkem jakýchkoli pracovních sil.

Kolik cizinců zde pracuje

V oboru podnikových služeb je dnes asi 10 % ze všech zahraničních pracovníků, kteří u nás pracují. Centra těchto zaměstnavatelů rozšiřují svůj záběr a služby, proto se dá v tomto sektoru očekávat ještě příliv zahraniční pracovní síly. Dle Jonathana Appletona, ředitele ABSL, až 31 % zahraničních centre zaměstnává více cizinců než Čechů. „Tito zahraniční pracovníci přispívají 2 % českému HDP a generují asi 4 miliardy dolarů ročně,“ dodává. 39 % českých center pak poskytuje služby celému světu a 91 % v rámci západní Evropy. 29 % center se pak specializuje také na Asii.

Zdroj: Tisková zpráva organizace ABSL
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.