Ústav práva nabízí exkluzivně program LL.D. (Doctor o laws) jako nejvyšší profesní právní vzdělání v ČR

Studium

Ústav práva a právní vědy, o.p.s., je hrdý na to, že nabízí nejvyšší typ profesního manažerského a právního vzdělání v České republice – studium LL.D. ve specializaci Korporátní právo. Toto studium, vedené zkušenými odborníky a praktiky v oboru práva, je navrženo tak, aby poskytlo úroveň odbornosti, která je nezbytná pro právníky, kteří usilují o vynikající právní kariéru v advokacii nebo firemním právu, ale současně je určeno i dalším z odborníků z praxe, kteří nemají univerzitní právní vzdělání, ale mají praktické zkušenosti z řízením firem či s výkonem funkce ve statutárních nebo dozorčích orgánech kapitálových společností či s exekutivnímu funkcemi.

Studium LL.D. (Doctor of Laws) na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. je navrženo tak, aby reflektovalo nejnovější vývoj v oblasti práva a managementu (správy společností) a poskytlo studentům hluboký vhled do komplexních právních otázek, které současné právní profesionály čekají. Toto studium je ideální volbou nejen pro právníky, kteří chtějí dosáhnout vrcholné úrovně ve svém oboru, ale také pro absolventy profesních studií LL.M., kteří hledají další možnosti pro rozvoj své právnické kariéry.

Proč zvolit LL.D. Studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Mezi četné výhody studia prograu LL.D. na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. patří:  

  1. Expertní vedení: Studium LL.D. je vedené týmem zkušených právních odborníků a praktiků, kteří mají bohaté zkušenosti s právem v praxi. Studenti budou mít možnost učit se od těch nejlepších v oboru.
  2. Komplexní struktura programu LL.D. Program studia LL.D. nabízí komplexní a hluboké porozumění širokému spektru právních disciplín, včetně korporátního práva, obchodního práva, řízení společností, exekučního a insolvenčního práva a mnoho dalších oblastí.
  3. Praktické zkušenosti: Studenti budou mít možnost získat praktické zkušenosti prostřednictvím tematických setkání s lektory, kteří jim předají svoje know-how, a práce na seminárních pracích, v nichž studenti analyzují konkrétní případy ze své praxe (case studies) a skutečných právních případech.
  4. Příprava na kariéru: Absolventi studia LL.D. (Doctor of Laws) budou obohaceni o praktické znalosti a konkrétní dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný start nebo restart jejich profesní kariéry. Absolvování studia zvýší jejich profesní prestiž a upevní jejich společenské postavení.
  5. Podpora Individuality: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., klade důraz na individuální přístup ke studentům, což umožňuje každému studentovi rozvíjet během studia své manažerské a právní schopnosti a zájmy.
  6. Studentská sekce a e-knihovny. Ve studentské sekci najdou studenti všechy potřebné studijní opory k úspěšnému vypracovábí jejich seminárních prací, a to sylaby k jednltiým předmětům, PPTprezentace, výuková videa, a dále budou mít po celou dobu studia k dispozici stovky aktuálních odborných publikace z oblasti managementu, marketingu a osobního rozvoje (e-knihovna BOOKPORT), jakož i k právnické literatuře a judikatuře (e-knihovna CODEXIS). Využití obou knihoven je pro studenty zdarma.
  7. Mezinárodní certifikát IES: Absolventi Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. obdrží po úspěšném ukončení studia jejich profesního programu mezinárodní certifikát od nadnárodní společnosti International Education Society (IES). Tato certifikace je významným benefitem studia, neboť z vícero mezinárodních certifikačních autorit je to právě IES, jehož certifikace je považována za mezinárodně akceptované uznání profesního titulu jak v rámci členských Evropské unie, tak v rámci transatlantického prostoru. Udělený profesní titul tak pro Vás touto certifikací získá další významnou přidanou hodnotu.

Studium LL.D. na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., je investicí do budoucnosti pro každého, kdo chce dosáhnout excelence v oblasti práva. Pro více informací o tomto výjimečném studijním programu navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte přímo, popř. navštivte Den otevřených dveří, na který jste srdečně zváni. Studujte i Vy a přidejte se k úspěšným.

StudiumDen otevřených dveří na Ústavu práva a právní vědy

Foto: ustavprava.cz

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. Adresa: Jablonského 640/2, Praha 7 – Holešovice, Česká republika Telefon: +420 800 208 008 E-mail: [email protected] Webová stránka: www.ustavprava.cz

Náhledové foto: ustavprava.cz

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.