ÚS: Správce komunikace odpovídá za zranění chodce i když je stav chodníku předvídatelný

Zima

Často se stane, že chodec na zasněženém nebo namrznutém chodníku spadne, uklouzne a způsobí si často vážné zranění. V takovém případě za zranění odpovídá vlastník (správce) komunikace. jeho odpovědnost dle Ústavního soudu České republiky nelze vyloučit ani tím, že stav chodníku byl pro chodce předvídatelný.

Poslední případ soudkyně Šimáčkové

Tuto ústavní stížnost řešil druhý senát ústavního soudu, soudkyní zpravodajkou byla Kateřina Šimáčková, dnes již soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, tehdy soudkyně ÚS řešící svůj poslední případ. Ústavní soud stěžovateli dal ta pravdu a napadaný rozsudek Městského soudu v Praze zrušil. Bylo totiž zasaženo do práva stěžovatele na ochranu tělesné a duševní integrity a právo na soudní ochranu.

O co v případu šlo

Co se tedy přesně stalo? Stěžovatel v lednu 2017 uklouzl při přestupu na autobusové zastávce. Šlo o večerní hodiny a poslední úklid chodníku proběhl před více jak dvěma dny. Od tohoto okamžiku byl namrzlý a zasněžený. Stěžovatel tedy chtěl po Technické správě komunikací hl. m. Prahy zaplatit nemajetkovou újmu.  Obvodní soud pro Prahu 1 žalobě vyhověl. Při řízení u Městského soudu v Praze však byla žaloba zamítnuta. Městský soud rozhodl o zrušení rozhodnutí obvodního soudu kvůli tomu, že dle něj vlastník či správce komunikace odpovídá jen ta újmu, která je způsobena závadami ve schůdnosti, které jsou nepředvídatelné. Dle městského soudu ale byla námraza pro stěžovatele viditelná, a proto správce komunikace za jeho úraz neodpovídá.

Jak rozhodl Ústavní soud ČR:

Ústavní soud však vyhověl stížnosti, a to i s ohledem na předchozí konstantní rozhodovací praxi. Ústavní soud zejména zdůraznil, že pokud chodec utrpí újmu na zdraví, a tím pádem je zasaženo do jeho tělesné integrity kvůli sněhu a námraze, nemůže být odpovědnost vlastníka komunikace vyloučena poukazem na to, že stav chodníku byl předvídatelný.  Soudy musí zkoumat, nakolik se chodec choval tak, aby úrazu předešel, a na druhé straně také to, nakolik správce komunikace dodržel svou povinnost zajistit, aby komunikace byla vhodná pro bezpečný pohyb chodců.

Zdroj: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/obcanske-pravo/nahrada-ujmy-na-zdravi-za-uraz-na-namrzlem-chodniku
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.