U mladých Evropanů převládá ateismus: Češi jsou navíc na vrcholu žebříčku

Česko

V Evropě se nám před očima mění vnímání náboženství. Čísla z roku 2018 jasně ukazují, že stále více mladých Evropanů opouští tradiční náboženství. Zvláště výrazným příkladem tohoto trendu je Česká republika, která se stává nejméně věřící zemí v Evropě. Jakým směrem se Evropa vydává a co to znamená pro budoucnost náboženství na našem kontinentu?

Vývoj náboženské víry

Výzkum prováděný mezi mladými lidmi ve věku 16 až 29 let v 12 evropských zemích ukazuje, že Evropa se rychle stává postkřesťanskou společností. Česká republika je přitom nejvíce výrazným příkladem tohoto trendu. Celých 91 % mladých lidí v této zemi se nehlásí k žádnému náboženství. Ale ani v jiných zemích situace není mnohem lepší. V Estonsku, Švédsku a Nizozemsku se více než 70 % a 80 % mladých řadí mezi osoby bez náboženského vyznání.

Regionální rozdíly

Zajímavé je, že náboženský profil zemí vůbec nesouvisí s kulturním a historickým pozadím dané země. Například Polsko a Litva, dvě nejvíce náboženské země, jsou postkomunistickými státy, zatímco Česká republika a Estonsko, země taktéž postkomunistické, jsou naopak státy s nejnižší náboženskou příslušností.

Není to jen víra jako taková, co upadá. Mladí lidé také stále méně praktikují náboženské rituály. Například v České republice 70 % mladých lidí uvedlo, že nikdy nechodí do kostela nebo na jiné bohoslužebné místo, a 80 % uvedlo, že se nikdy nemodlí. Podobná čísla můžeme vidět i ve Spojeném království, Francii, Belgii, Španělsku a Nizozemsku.

Příčiny trendu

Podle profesora Stephena Bullivanta, který provedl tuto studii, „náboženství skomírá.“ Mnoho mladých Evropanů se nechá pokřtít, ale pak se nikdy nevrátí do kostela. Kulturní náboženská identita se zdá být v procesu ztráty. Tento trend je částečně vysvětlený i vysokou mírou přistěhovalectví, zejména muslimského obyvatelstva, v některých zemích.

Zdroje info: X, Statista, https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion

Náhledové foto: Pixabay