Teorie do světa burzy: Co to burza je a jak se na ní obchoduje

Pokud bychom chtěli vědět, co to vlastně burza je, z různých zdrojů se dozvíme, že se jedná o jakousi formu trhu. Je to místo, kde se setkávají kupující a prodávající. Jedná se o oprávněné osoby, které na burze buď nabízejí cenné papíry k prodeji, nebo cenné papíry kupují. Burza je tedy důležitým místem pro obchodování.

Co dělá burzu burzou?

Důležité je to, že na burze mohou obchodovat pouze oprávněné osoby k burzovním obchodům. Těmito osobami jsou burzovní dohodci, makléři, členové burzy atd. Pokud by chtěl na burze obchodovat někdo jiný, pak pouze prostřednictvím oprávněných osob. Dalším znakem burzy je to, že zboží není na burze fyzicky přítomné. Všechny obchody na burze se opakují pravidelně na určitém místě a v určitou dobu. Nakonec – obchodování na burze má svá přesná pravidla, která do značné míry stanovuje zákon.

Druhy burz

Burza se může být buď všeobecná nebo specializovaná. Na všeobecné burze se obchoduje s různými druhy zboží od cenných papírů až po zemědělské plodiny. Specializovaná burze se oproti tomu zaměřuje na jeden druh zboží. Taková burza se pak rozlišuje na několik dílčích druhů burz:

  • Komoditní burzy – jedná se o burzy se zbožím, například káva nebo třeba obilí.
  • Devizové burzy – tento druh burz se zaměřuje na obchodování s cizími měnami a tím, jaké změny na tomto trhu probíhají.
  • Burzy cenných papírů – obchodují s cennými papíry kapitálového trhu (to znamená, že se obchoduje s dlouhodobými cennými papíry).
  • Burzy lodního prostoru – zde se nabízí a kupuje lodní prostor k převozu zboží.
  • Burzy služeb.

Jak se obchody uzavírají?

Obchody uzavřené na burze mohou být promptní nebo termínované. Promptní obchody se realizují ihned, termínované zase v rámci určitého předem stanoveného termínu. Potom se rozlišují také obchody z hlediska úmyslu. Někdo chce skutečně nakoupit určité zboží, pak jsou tyto obchody skutečné. Jiní zase nakupují na krátkou dobu, chtějí při dalším prodeji dosáhnout zisku – tyto obchody se pak označují jako spekulativní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *