Domů Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

Jak danit podíl na zisku

Radek Štěpán 24. 06. 2015

Rozdělení zisku je samozřejmě pro majitele určitých soukromých podnikatelských subjektů velmi důležité. Zapomenout bychom ale mimo samotné přerozdělení získaných finančních prostředků neměli ani na danění zisku. Podíl je stanoven valnou hromadou anebo jiným orgánem dané společnosti a stejně…