Jak danit podíl na zisku

Rozdělení zisku je samozřejmě pro majitele určitých soukromých podnikatelských subjektů velmi důležité. Zapomenout bychom ale mimo samotné přerozdělení získaných finančních prostředků neměli ani na danění zisku. Podíl je stanoven valnou hromadou anebo jiným orgánem dané společnosti a stejně tak o jeho vyplacení tento orgán rozhoduje. Určitě není od věci poukázat také na to, jakým způsobem může být tento podíl přerozdělován a následně daněn. Na obě záležitosti se poměrně podrobně podíváme a poukážeme si především na principy danění podílu ze zisku.

Jak se dělí zisk?

Společníci v každé soukromé firmě se dělí podle toho, jaký mají ve firmě svůj podíl. Vše by měla přesně stanovit smlouva, v níž jsou celkové majetkové poměry jednoznačně stanoveny. Nejčastěji se zisk dělí rovným dílem, nicméně může se stát, že ten či onen společností klidně může mít mnohem větší vliv na výši celkového zisku. Jeho pracovní nasazení a celková náplň práce tomu mohou pochopitelně odpovídat. Podíl na zisku mohou mít logicky i samotní členové dozorčích rad a některých ostatních orgánů firmy.

Výše daně

Důležité je pochopitelně uvést celkovou výši daně, která je stanovena na 15 %. Jedná se v podstatě o zvláštní daňovou sazbu. Může se také stát, že za určitých podmínek bude celkový podíl na zisku od daně osvobozen. Děje se tak většinou v případě, že dceřiná společnost vyplácí podíly na zisku společnosti mateřské. Srážková daň je odvedena až v případě výplaty zisku. Nejpozději se tak ale musí učinit do třech měsíců od rozhodnutí valné hromady.

Platba záloh na podíl ze zisku

Zajímavá je i možnost vyplácení záloh na podíl ze zisku. Hovoří o tom § 40 ZOK zákona o obchodních korporacích. Ty musí vyplatit zisky zejména v případě, že by mohl být přivozen jejich úpadek. Nejedná se ale o zcela běžnou situaci.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.