Domů Smrt věřitele

Smrt věřitele

Právo

Které dluhy se dědí, které nikoli

Honza Mikulín 05. 04. 2022

Pozůstalost, tedy to na co následně po smrti zůstavitele mají nárok dědicové, netvoří jen majetek zůstavitele. Patří sem celé jmění. Tedy majetek spolu se závazky, které zůstavitele zavazovaly. Tedy i práva a povinnosti ze smluv, včetně dluhů. Dnes se podíváme…