Domů od státu seniorům

od státu seniorům

Příspěvky a dávky od státu seniorům

Jana Hlaváčová 16. 05. 2019

Jestliže člověk dosáhne důchodového věku, znamená to pro něj nižší příjem, než míval, když ještě mohl pracovat v zaměstnání. Další problém nastává tehdy, je-li na všechno sám nebo náhle přijde o svého partnera. Bohužel, žádné dávky ani příspěvky…