Domů Kdy se promlčí trestní čin

Kdy se promlčí trestní čin

Policie

Pravidla a doby promlčení trestného činu

Honza Mikulín 30. 03. 2022

Právo zná institut promlčení. V soukromých vztazích může znamenat, že například pokud věřitel nebude dostatečně dlouhou dobu jevit o vymáhání pohledávky zájem, bude promlčena, a dlužník nemusí plnit. V trestním právu zase známe promlčení, kdy po nějaké době, ve které nejsou zahájeny…