Domů KDy dítě způsobí škodu

KDy dítě způsobí škodu

Dítě

Kdy odpovídá rodič za škodu dítěte

Honza Mikulín 04. 04. 2022

Pokud vaše dítě způsobí škodu, odpovídáte, jako rodič, za závazky vzniklé tímto deliktem za něj. Jinými slovy, musíte za dítě, pakliže jsou zde dány všechny podmínky vzniku odpovědnosti, zaplatit majetkovou újmu (škodu), popřípadě i nemajetkovou újmu. Dnes se na podmínky…