Dvojí kvalita

Dvojí kvalita

V masové konzervě není maso? Dvojí kvalita potravin v EU končí

Evropská unie byla v září tohoto roku vybídnuta k tomu, aby vypracovala mnohem přísnější legislativu, jež bude schopna z vnitřního trhu odstranit dvojí…