Stále více lidí odchází do důchodu předčasně

01_duchod

V posledních letech je v České republice stále patrnější trend předčasného odchodu do důchodu. Pro tento způsob se rozhoduje téměř třetina všech lidí. V důsledku to pro ně znamená nižší důchod a samozřejmě také povinnost splnit zákonné požadavky k tomu, aby jim byl předčasný důchod umožněn. Co konkrétně je tedy třeba splnit a s čím mohou lidé, kteří tuto možnost zvolí, počítat?

Jak zákon definuje předčasný důchod?

O předčasný důchod může požádat každý, komu zbývají do dovršení řádného důchodového věku méně než tři roky a současně dostatečně dlouho platit důchodové pojištění. Zásluhová část starobního důchodu, která se počítá z výše odvodů a počtu odpracovaných let, je v takovém případě samozřejmě příslušným způsobem krácena. Předčasný důchod však může být dokonce až o 5 let dříve v případě, že řádný odchod do důchodu je 63 let a více.

V současné době pobírá takto krácený důchod plných 28 procent důchodců z celkového počtu 2,39 milionu seniorů v České republice. V průměru pak pobírali důchod o 1600 Kč nižší než ti, kdo této možnosti nevyužili.

02_duchodce

Foto: Pixabay

Budoucnost důchodů v ČR

V současné době se hranice důchodového věku zvyšuje v každém roce o dva (u mužů) či o čtyři měsíce (u žen). Do patnácti let by tak měla dosáhnout 65 let. S tím se bude samozřejmě zvyšovat i počet lidí, kteří budou moci odejít do důchodu nikoliv o tři, ale o pět let dříve. Např. místo v 65 letech v 60 letech.

Otázkou je, jak bude vypadat ona chimerická důchodová reforma, kterou slibují prakticky všechny vlády, z nichž žádná jí ale nebyla schopna připravit či dokonce protlačit legislativním procesem. Pokud by tato reforma vycházela z doporučení OECD, docházelo by i tak k dalšímu prodlužování věku odchodu do důchodu, současně by pak byla zkrácena povinná doba pojištění na 25 let.

Zdroj informací: https://www.e15.cz/domaci/cesi-nechteji-cekat-na-duchod-temer-kazdy-treti-odchazi-na-penzi-predcasne-1381914

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.