Správně zvolené životní pojištění pokryje výpadek příjmů

Životní pojištění

Současná doba je bohužel maximálně nejistá a člověk nikdy neví, co se může stát. Postupně míříme k lockdownu, což se samozřejmě negativně podepíše na ekonomice naší země. Bohužel, ale nelze se tomu divit. Mnohé firmy budou nepochybně propouštět, jde jen o to, jak masivní propouštění se vlastně chystá. I z toho důvodu se vyplatí pojistit se pro případ, že vám vypadnou příjmy.

Musíte zohlednit výši aktuálního příjmu

V každém případě. Mnozí lidé řeší hlavně cenu životního pojištění. Ta by ale měla být adekvátní vašim příjmům. Pokud bude cena nízká, nepočítejte s tím, že by došlo k pokrytí výpadku v příjmech. Jestliže vyděláváte měsíčně okolo 30 000 korun, není možné, abyste platili 200 či 300 korun. Životní pojištění by vás mělo cca vyjít na 1500 korun. Jestliže tento poměr dodržíte, zachováte si při krytí rizik stávající životní úroveň.

Zdroj obrázku: mutumutu.cz

Aktualizace pojistky jako nezbytnost

Mnozí lidé se dopouštějí chyby spočívající v tom, že při změně zaměstnání neaktualizují svoji pojistku.Stejně tak nečiní ani při změně výše příjmů. Tím pádem se dostávají do situace, kdy krytí není adekvátní.

Ne každé pojištění kryje příjmy

Určitě je zapotřebí podívat se přímo na konkrétní společnosti a jejich pojistné produkty. ne všechny totiž kryjí i výpadek příjmů. Porovnat si naštěstí lze produkty nezávazně online třeba zde nebo prostřednictvím banneru pod tímto textem.
Zdroj obrázku: mutumutu.cz

Nejčastější chyby při uzavírání životního pojištění

Najde se jich bohužel spousta, my je přehledně uvedeme v následujících odrážkách.

  • Mnozí rodiče pojistí děti, ale sebe nikoliv.

U dětí je riziko úrazu vyšší, a tak pojistíme jen je. I takto mluví rodiče, který se ale může něco stát úplně stejně jako dětem.

  • Dojde k nesprávnému výběru rizik.

Lidé se připojišťují spíše pro případ smrti úrazem, nicméně u nás dlouhodobě zabíjí třeba infarkt myokardu.

  • Pojištěnci preferují krátkodobá rizika před dlouhodobými.

Myslet je třeba i na případné riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity a smrti.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.