Soud o zdanění Bitcoinu: Je to věc, ne měna

Bitcoin

Krajský soud v Brně se poprvé zabýval v rámci soudního řízení o sporu za zdanění příjmů z Bitcoinu otázkou, jakou povahu má virtuální měna z pohledu daňového práva. Šlo-li by totiž o peníze či cizí měnu, byl by příjem osvobozen od daně. Jak soud rozhodl?

Osvobození od daně?

Krajský soud v Brně vyslovil následující právní názor, a to ve dvou předmětem téměř shodných případech. Potvrdil nynější praxi finanční správy a rozhodl, že se na příjmy získané nákupem a následným prodejem Bitcoinu, neuplatní daňová výjimka, která osvobozuje od daně příjmy vznikl při směně peněz z účtu v cizí měně.  Je to první rozhodnutí českého soudu, které explicitně označuje příjem z kryptoměn za předmět daně z příjmů fyzických osob. Potvrdil tak dosavadní výklad finančí správy, která jej aplikovala v praxi.

V něčem se soud s finanční správou rozchází

Na druhou stranu potvrzení praxe finanční správy nebylo úplné. Soud rozhodl v rozporu s názorem finanční správy, že kdyby vlastník použil Bitcoin k platbě za služby či zboží u obchodníka, pak by, v případě, že obchodník přijímá kryptoměnu jako platidlo, nešlo o transakci, která podléhá dani z příjmů. Takový názor však obsahovalo rozhodnutí nikoli, jakožto závazné rozhodnutí, ale spíše eventuální úvahu soudu při argumentaci.

Bitcoin není cizí měna

Krajský soud v Brně rozhodl, že Bitcoin není možné považovat za cizí měnu. Tou se rozumí jen a pouze peněžní prostředky emitované zahraničními centrálními bankami, jejichž oběh je těmito bankami regulován. Jinými slovy – za cizí měnu lze považovat tu měnu, na kterou se v zahraničí vztahují obdobná pravidla jako na měnu tuzemskou. Dle soudu je Bitcoin naopak virtuální a neregulovanou měnou, resp. virtuálním aktivem. Nespadá tak pod regulaci a dohled žádné centrální banky a je nepochybné, že Bitcoin nejde považovat ani za peněžní prostředky ve smyslu zákona o platebním styku.

Zdroj: https://www.penize.cz/kryptomeny/434404-zdaneni-bitcoinu-poprve-u-soudu-je-to-vec-ne-penize, https://blog.pwc.cz/pwc_ceska_republika_news/2022/04/je-podle-soudu-bitcoin-pro-účely-daně-z-příjmů-cizí-měna.html

 Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.