Sociální dávky, které můžete získat jednorázově

Většinu existujících sociálních dávek můžete jako občané této země čerpat v horizontu několika měsíců. Naleznete však i takové, které lze přijmout pouze jednorázově, a to v případě, že na ně máte ze zákona nárok. Které to jsou? To se dozvíte, pokud budete pokračovat ve čtení k následujícím řádkům.

Jednorázové sociální dávky

Sociálním dávkám a podmínkám vedoucích k nároku na ně se věnuje zákon o státní sociální podpoře. Dalšími typy dávek se následně zabývá také zákon o pomoci v hmotné nouzi. Na základě těchto zmíněných skutečností lze získat tři typy jednorázových sociálních dávek, konkrétně:

  • porodné
  • pohřebné
  • mimořádnou okamžitou pomoc

Porodné a všechno, co obnáší

Porodné je za všech okolností sociální dávkou pro osoby s nízkými příjmy. Jak ovšem určit onu hranici, která převáží misky vah ve váš prospěch? K tomuto úkonu se přistupuje na základě rozhodného příjmu rodiny, jenž nesmí překročit součin životního minima celé rodiny a koeficientu 2,7. Není snad potřeba zdůrazňovat, že žádat o porodné mohou jen osoby s trvalým bydlištěm v České republice.

Jednorázové porodné získává zásadně matka. Otec se o něj může ucházet jen v případě, když matka při porodu zemře. Porodné je dále připraveno také pro osoby, které převezmou dítě do jednoho roku v rámci náhradní rodinné péče, o čemž rozhodují příslušné orgány. Porodné může každý čerpat maximálně dvakrát za život s tím, že první částku činí 13 000 Kč a druhou už jen 10 000 Kč. Rodiče, jimž se narodí vícerčata, mohou dostat až 23 000 Kč.

K vyplnění žádosti o porodné je nutné doložit vyplněný formulář, občanský průkaz, rodný list narozeného dítěte a doklad o příjmech z předešlého čtvrtletí, který je dostupný na úřadu práce.

Pohřebné

Pohřebné jsme si důkladně rozebrali v jednom z předešlých článků, takže už jen na okraj – jedná se o dávku určenou osobě, která vypravila pohřeb blízké osobě a navíc v té době platila za rodiče nezaopatřeného dítěte či nezaopatřené dítě jako takové. Žádající osoba musí mít trvalé bydliště v České republice a maximálně roční zpoždění od data pohřbu. Jako finanční kompenzace je v tomto případě připraveno 5 000 Kč.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc se řadí mezi sociální dávky v případě hmotné nouze. Klade si za úkol pomoci lidem v těžkých životních situacích. Nárok na tuto dávku mají například osoby, jimž živelná katastrofa způsobila majetkovou újmu (až 51 150 Kč). Dále je pak připravena také pro ty, kterým se nečekaně rozbije lednička, pračka nebo trouba (až 34 100 Kč). Stejná částka jako v předešlé situaci čeká na osoby, které potřebují zajistit nezaopatřené dítě. Žádat mohou také lidé opouštějící dětský domov, protidrogovou léčebnu nebo vězení. Pro ty je připraveno 1 000 Kč.

O všechny výše zmíněné sociální dávky se žádá na úřadu práce, pod který spadáte na základě svého trvalého bydliště.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.