Smlouva po telefonu. Jak odstoupit

Mobilní aplikace

Pokud jste uzavřeli například kupní smlouvu po telefonu a následně toho litujete, je tento text pro vás. Dnes si totiž řekneme, jak z takové šlamastyky ven. Jak odstoupit od smlouvy uzavřené po telefonu? A jaká všechna pravidla ohledně takto uzavřené smlouvy platí? Na to se dnes podíváme.

Právo odstoupit od smlouvy do 14 dní

Pokud jste tedy uzavřeli takto smlouvu, nezoufejte. Máte řadu práv, jak odstoupit či si rozmyslet uzavření. Je to logické. Například u kupní smlouvy se předpokládá, že nevíte, jak dané zboží vypadá a jaké má parametry. Charakteristická podoba uzavírání smlouvy přes telefon je také důvodem zvýšené ochrany vás jako spotřebitele. Proto máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dní. Důležité je také, kdy počíná tato lhůta běžet. U nejčastějších případů, tedy kupní smlouvy, začíná běžet nikoli uzavřením, ale až převzetím zboží.

Druhá strana vás musí poučit

Podnikatel, který s vámi tuto smlouvu uzavírá, vás musí již po telefonu řádně poučit. O čem? Právě o možnosti odstoupení od smlouvy, která je zmiňovaná výše. Pokud vám podnikatel a zároveň druhá strana závazku nesdělí takové poučení, lhůta pro odstoupení se staví a počíná běžet až okamžikem, kdy vás takto podnikatel poučí. Mohou existovat i případy, kdy vás člověk či společnost, který s vámi takto smlouvu uzavírá, nepoučí vůbec. I na tuto situaci zákon pamatuje a spojuje s ní účinky ročního prodloužení délky doby. Ta tedy dělá v takovém případě rok a čtrnáct dní k tomu.

Odstoupení a vrácení zboží

Nejlepší cesta, jak odstoupit od smlouvy a tím pádem závazkový vztah zrušit, je určitě tak písemná. Doporučeně pošlete listinu, kterou odstupujete od smlouvy. Nejlepší je si vzít i dodejku. Ve vztahu k běhu lhůty je rozhodující datum, kdy odesíláte zásilku, ne až doručení. I poslední den této lhůty tedy můžete odstoupení poslat. No a pokud takto odstoupíte (jde-li o kupní smlouvu) odešlete i zboží. Je to totiž vaše povinnost daná zákonem. Vy jako spotřebitel musíte odevzdat tovar podnikateli nejpozději do 14 dní od odstoupení. Stejná lhůta platí i o vrácení peněz podnikatelem.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.