Skončila mi mateřská: Je třeba začít jednat

Spousta žen, která měla nárok na mateřskou, si s lítostí uvědomuje, že je nyní čeká ve většině případů mnohem nižší rodičovský příspěvek. Přechod na rodičovskou dovolenou je ale potřeba vyřešit na různých úřadech. Spousta žen může tento přechod poměrně zmást. Proto je dobré, začít všechno „vyběhávat“ již tehdy, dosáhlo-li vaše dítě čtyř měsíců věku.

Nejprve na OSSZ

První cesta, kterou musela maminka na končící mateřské dovolené podniknout, byla návštěva Okresní správy sociálního zabezpečení. Již předem si vytiskla formulář s názvem Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku a vyplnila části A a B (vyplníte své jméno, příjmení a rodné číslo a také jméno, příjmení a rodné číslo dítěte). Část C (nebo D) vyplňuje OSSZ. Ženy, které byly v souvislosti s porodem na neschopence, si nechaly od svého zaměstnavatele vyplnit část E. Od července ale není na OSSZ nutné chodit, jelikož posílají potvrzení o výměře sami.

Pak na úřad práce

S takto vyplněným formulářem se vydejte na úřad práce. Na skutečnost, že vám končí mateřská, budete tímto úřadem upozorněni. Ke zmiňovanému formuláři vyplňte pokud možno předem ještě další formulář Žádost o rodičovský příspěvek. Jestliže si s vyplňováním nevíte rady, sociální pracovnice vám ráda pomůže a ačkoli nesmí do výše příspěvku, který si zvolíte (je-li v rámci zákonem stanovených mezí – minimální a maximální hodnota příspěvku), ráda a ochotně vám poradí. Tím je vše skončeno a administrativa je hotová.

Čerpejte dovolenou!

Nezapomeňte na to, že za mateřskou dovolenou vám nabíhají dny vlastní dovolené. Ty si vyberte, abyste dostali další penízky navíc. Zaměstnavatel tuto dovolenou neposkytuje automaticky, musíte si o ni požádat. Pošlete dopis svému zaměstnavateli například v takovém znění:

Předmět: Žádost o čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ………….. pracuji u Vaší společnosti …………, IČO ……………, na pozici …………… V souvislosti s ukončením čerpání mateřské dovolené podle § 195 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) žádám, aby mi zaměstnavatel po skončení mé mateřské dovolené podle § 195 zákoníku práce, poskytl dovolenou v rozsahu mnou nevyčerpaných dnů tak, aby takto poskytnutá dovolená bezprostředně navazovala na mou mateřskou dovolenou v souladu s ustanovením § 217 odst. 5 zákoníku práce, tj. od …………

 

V ……….. dne ………….

 

Jméno a příjmení: ………….

Datum narození: …………..

Bydliště: …………………..

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.