Školy budou moci už letos začít využívat nový typ vysvědčení

škola
Diskuze okolo hodnocení školních dětí a podobě vysvědčení se vede již celou řadu let. Na jedné straně stojí striktní zastánci známkování, na straně druhé potom ti, kteří preferují slovní hodnocení. Odborníci a koneckonců i veřejnost se však povětšinou shodnou na tom, že pravda je někde mezi a oba způsoby mají své výhody i nevýhody. Stejně tak bude řada lidí souhlasit s tím, že doba skutečně pokročila a je na čase vytvořit systém hodnocení, který bude odpovídat 21. století. Jeden takový nyní představili odborníci z Masarykovy Univerzity v Brně.

Výhody a nevýhody způsobů hodnocení

Hodnocení prostřednictvím známek má samozřejmě dlouholetou tradici. Jeho kritici však celkem oprávněně namítají, že pět klasifikačních stupňů nemůže dostatečně přesně a podobně popsat výkony žáka v daném školním roce a vypovídací hodnota známek je proto velmi nízká. Školám bylo proto již před časem umožněno volit slovní hodnocení, to je však zase často kritizováno za to, že nemá pevnou strukturu a v podání mnoha učitelů jde o velmi obecné hodnocení, které je spíše formalitou, než aby o žákovi podrobně informoval.
škola
Foto: Pixabay

Nový systém hodnocení

Vědci z brněnské univerzity nyní představili výsledky svého tříletého úsilí o vytvoření takového systému hodnocení, který by odstranil nedostatky těch stávajících a umožnil nejen informovat o výkonech žáka tak, aby se v hodnocení skutečně odrážely schopnosti a dovednosti žáka, ale také to, aby vysvědčení motivovalo samotné žáky.
Nová podoba vysvědčení má šest stran z čehož jedna je kompletně věnována chování žáka a jedna je určena pro sebehodnocení. Učitelé, kteří žáka hodnotí, nemají na rozdíl od současného slovního hodnocení úplně volnou ruku a musí se vyjadřovat k přesně definovaným otázkám. Učitelé mohou a nemusí použít známku.
Novou formou vysvědčení vyvíjeli vědci společně s učiteli z deseti základních škol i rodiči žáků. Vysvědčení je určeno pro základní školy a cílem je, aby ministerstvo školství připravilo vše potřebné k tomu, aby jej školy, které o to budou mít zájem, mohli využít již na konci letošního školního roku. Ministerstvo školství v této souvislosti dodává, že minimálně v prvních třech třídách by skutečně mělo dojít v  nejbližší době ke zrušení vysvědčení se známkami, které je minimálně v nižších ročnících ve většině evropských zemí již odbourané.
Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.