Rušení poboček České pošty prodraží některé služby

pošta

Neutěšená ekonomická situace České pošty vedla k nutnosti rušení poměrně značného počtu poboček. V průběhu letošního léta má zmizet na 300 poboček v celé České republice. O nejvíce poboček přijde Moravskoslezský kraj, mizet ale budou všude. Jedná se sice pravděpodobně o nutný krok, to však nic nemění na tom, že způsobí některým lidem komplikace. Jednou z nich bude menší dostupnost služeb CzechPoint.

Pošta a CzechPoint

Většina poboček, které spadají do skupiny těch, které ukončí svoji činnost, poskytuje také služby CzechPointu. Patří mezi ně například ověřený výpis z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, rejstříku řidičů, systému eRecept a řady dalších systémů. CzechPoint také poskytuje široce využívanou službu ověření podpisů, například na smlouvách, nebo úředních dokumentech. Je možné, že se pro někoho stanou díky zrušení pobočky tyto služby hůře dostupné a bude pro ně výhodnější vyřídit si je u notáře. Notáři služby CzechPointu nabízejí již od roku 2008, jejich ceník je však jiný a za stejné služby u nich lidé zaplatí více. Ověření jednoho podpisu tak místo na 30 korun vyjde na 85 korun. Podobné je to i u jiných služeb.

notář

Foto: Pixabay 

Je to opravdu problém?

Může se zdát, že rušení poboček bude znamenat větší finanční zátěž pro občany. Je nicméně třeba si uvědomit, že rušeny budou pouze pobočky  v městech, kde je poboček více. Pravděpodobnost, že někoho zrušení té jeho pobočky donutí jít namísto jiné pošty k notáři, pokud nechce opravdu není velká, a jen těžko vyváží úspory nezbytné pro udržení České pošty v chodu.

Zdroje informací: https://www.novinky.cz/clanek/finance-overovani-podpisu-se-vzdali-a-vyjde-draz-40433566

https://www.ceskaposta.cz/-/300-post-se-rusi-u-21-pobocek-doslo-ke-zmene

 Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.