Rodiny v hmotné nouzi mohou stát žádat o mimořádnou dávku na školní pomůcky

skola01

Začátek školního roku přináší rodinám s dětmi či studenty řadu výdajů souvisejících s nákupen školních pomůcek a dalšími platbami pro zajištění jejich vzdělávání, či zájmové činnosti. Pro mnoho rodin však mohou být tyto výdaje až příliš vysoké, prakticky vždy šplhají do tisíců a např. u prvňáčků se jedná o opravdu vysoké částky. V takovém případě je možné požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci pro pokrytí výdajů na vzdělávání a  kroužky. Jak a kde žádat? A jaká jsou další pravidla vztahující se k této dávce?

Pro koho je dávka určena?

O peníze může žádat každý, kdo prokáže, že nemůže pokrýt odůvodněné náklady na vzdělávací a zájmovou činnost jím vyživovaného, nezaopatřeného dítě. Neexistuje přitom žádná přesná definice takovéto rodiny. Stát – v tomto případě Úřad práce – vždy individuálně posuzuje celkovou sociální a majetkovou situaci dané rodiny. Jedná se tedy o dávku nenárokovou a Úřad práce, pokud přizná žadateli její oprávněnost, určuje též její výši. Ta nesmí v součtu v rámci jednoho kalendářního roku překročit částku 38 600 Kč. V rámci jedné rodiny lze přitom žádat o příspěvek pro každé dítě zvlášť.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Co lze za peníze pořídit?

Již bylo uvedeno, že tato mimořádná dávka je určena pro pokrytí nákladů na vzdělávání a zájmovou činnost. Hradit získanými penězi proto lze např. školní pomůcky, potřeby na tělesnou výchovu, poplatky a zápisné do kroužků, lyžařské a jiné kurzy, letní tábory apod.

Jak o příspěvek na školní pomůcky žádat?

Žadatel se obrátí na Úřad práce a vyplní Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc, kterou doplní o potřebné dokumenty (potvrzení o příjmech, potvrzení o studiu, rodný list apod.) Úřad následně žádost posoudí a do 8-10 dnů rozhodne o schválení či neschválení příspěvku. Žádost lze podat kdykoliv, není omezena např. na září apod.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.