Průměrná mzda letos opět vzrostla. Co to ale skutečně znamená?

01_penezenka

Pravidelná analýza vývoje mezd v České republice ukázala pro období od dubna do června významný meziroční nárůst průměrné mzdy. Průměrná mzda je ovšem parametr, který má sám o sobě pouze omezenou vypovídací hodnotu. Pořád navíc platí, že ekonomické parametry je třeba posuzovat v kontextu stále ještě probíhající celosvětové pandemie koronaviru. Jak tedy nárůst průměrné mzdy interpretovat?

O kolik mzdy rostly?

Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná mzda v porovnání s loňskem o 3 893 korun na 38 275 korun hrubého. Na první pohled se jedná o velmi zajímavý růst na úrovni 11,3 procenta. I v případě, že je zahrnuta inflace jde stále o velice sympatický nárůst mezd o 8,2 procenta. Tato čísla je ovšem třeba chápat v celkovém kontextu.

02_penize2

Foto: Pixabay

Nerovnoměrný vývoj

Pandemická situace rozvrátila vývoj mnoha odvětví a ta se vyvíjí značně nerovnoměrně. Některá odvětví byla pandemií prakticky zdecimována, jiným se dařilo lépe. Právě odvětví, na která v první fázi dopadl koronavirus nejhůře, často snižovala mzdy a částečný návrat k normálu znamená, že v nich mzdy rostou z malého základu. Často se proto jedná o zdánlivě velké nárůsty, ty jsou ale dané především špatnou situací v loňském roce.

Na číslech se také významně podílely mimořádné odměny vyplácené zdravotníkům a pracovníkům v oblasti poskytování sociálních služeb. V jejich oboru tak čísla ukazují nárůst o plných 43,8 procenta.

Pozor na průměrnou mzdu

Je třeba si také uvědomit, jaký je reálný význam průměrné mzdy. V České republice berou dvě třetiny lidí mzdu nižší, než je průměrná. Větší vypovídací hodnotu má proto tzv. medián, který udává mzdu, která dělí zaměstnance na dvě stejně velké skupiny: tu, která bere mzdu nižší a tu, která bere mzdu vyšší.

Medián vrostl o 11,5 procenta na 32 408 korun s tím, že existuje významný rozdíl mezi mzdami mužů a žen. V prvním případě činí 34 461 korun, v druhém potom 30 026 korun.

Zdroj informací: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/prumerny-mzda-mzda-ekonomika-odmeny-platy-zdravotnici_2109031030_ere

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.