Proč dětem sjednat úrazové pojištění

Spoření děti

Možná si někdy říkáte, proč vlastně dětem úrazové pojištění sjednat. Vyplatí se opravdu? A co z toho budu mít já nebo dítě? Na to se dnes zaměříme a pokusíme se na uvedené otázky odpovědět. Pojďme na to.

Proč úrazové pojištění

To je základní kardinální otázka. Existuje přece zákonem povinné zdravotní pojištění. Je tedy úrazové pojištění také nezbytností? Zdravotní pojištění zajistí dítěti základní zdravotní péči. Úrazové pojištění však může pomoci krýt náklady, které budou pro vaši domácnost vyplývat ze zranění vašeho dítěte. Typicky půjde o závažnější a dlouhodobější léčení. Pokud bude váš rodinný rozpočet trpět výpadkem příjmů, anebo dokonce zvýšením výdajů, zdravotní pojištění s tím nic neudělá. Sjednané úrazové pojištění naopak může tyto následky úplně zlikvidovat nebo je alespoň zmírnit.

Vypadnutí příjmů

Často bude muset rodič zůstat s dítětem, které prodělalo úraz, doma, než se uzdraví. To pak samozřejmě znamená určitý výpadek příjmů ze zaměstnání. Problém to může znamenat, pokud domácnost nemá vytvořenou finanční rezervu pro podobné případy. Právě položky sjednané v rámci úrazového pojištění pak mohou tyto výdaje zahladit. Stejně jako mohou jiné položky pokrýt i náklady s léčbou úrazu spojené. Typicky půjde o ceny léků nebo třeba rehabilitací.

Rozdíl mezi úrazovým a životním pojištěním

Při řešení druhu pojištění se můžete tázat, zda není lepší životní pojištění. Jaký je v těchto dvou druzích smluv rozdíl? Úrazové pojištění kryje náklady spojené s vznikem a léčbou úrazu. Naopak životní pojištění je více komplexnější. Kryje náklady nejrůznějších událostí. Například i nemocí, úmrtí a jiných. Častá je také varianta obou těchto druhů pojištění. Důležité je tedy rozhodnout se, jaká rizika pokládáte za nejvážnější a co vlastně od pojištění dítěte očekáváte.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.